Åh! Ja!

Jeg har været helt punkteret. Flyveplanen for de næste to år. Vi sad til medlemsmødet i Vejle og blev stort set enige om nogle gode tiltag, og så kommer HB efterfølgende med noget meget ordinært,  ligesom for to år siden.

Vi kan slet ikke genkende det møde, vi var til i Region Syd. Håbet om sektionsarrangeret første flyvedag i DdB. Alle var enige om, at det var en god idé lige med undtagelse af John Frandsen, som hellere ville fortsætte med de brede slip, som vi plejer, og HB lyttede faktisk mest til ham. Det kan jo have været noget andet, som har fjernet idéen, men vi har ikke fået noget at vide om det. Der blev da skrevet referat, men vi har aldrig set det.

Sidste år fik vi udmeldt, at nu ville man være mere åben om det, der sker. Det er virkelig bidende nødvendigt, at vi får noget at vide om, hvad HB foretager sig og hvorfor, men det skal åbenbart fortsætte som i gamle dage. Det er da håbløst!  

Ét er, at HB er naivt tavse, noget andet er, at de fortsat bliver ved med at sætte hele organisationens økonomi på højkant. Flyvningen fra Osnabrück har de sidste to år kostet mange tusinde kr. Folk i det sydjyske er skræmt over denne station. Kunne man ikke bare i HB kræve, at den station ændres til f. eks. Minden, så taber de store ”smørhuller” ikke så meget ved det. Jeg mener at huske, at formanden i sommer var meget træt af den station, men er han så bare handlingslam?

Duerne er i fuld gang med at skifte fjerene. Det er nu, vi skal gøre vort bedste for, at de ny fjer bliver første klasses. Vi skal sørge for at duerne får den rigtige blanding. Heldigvis har foderfirmaerne alle en god blanding, som vi ikke behøver at tilsætte ret meget til. Jeg håndfodrer duerne med lidt hamp frø, det giver også en god fortrolighed. De skal hver dag have mineraler. Jeg bruger 3 i én, den er super god og duerne vil meget gerne spise den. De skal have badevand hver uge, og vi skal sørge for at fjerne alle de fældede fjer fra slaget hver dag.

Vi har 22 unger, som på bedste vis har gennemført 5 kapflyvninger. Vi skal have 16 par i flyveslaget, hvor mange af de gamle er fjernet. 5 til 6 placeringer for to års duer har ikke været nok til at bevare pladsen. Desforuden har vi en lille flok unger fra 3. kuld i avlsslaget. Vi har solgt nogle af dem og foræret nogle bort, men der er 5 tilbage, helt suveræne unger. Vi har trænet meget med dem. De har været med hver gang, vi har været i Kolding eller Vejle. De kommer bare flot. Nu ofrer vi lige lidt benzin på at køre til grænsen et par gange med dem.

Det er skønt at arbejde med duerne.

HJ.