Blæseren igang.

Helt utroligt dårligt vejr til træning af vore duer i disse dage, men det ser ud til, at lørdag og søndag bliver gode for flyvning med duer. Klar vestenvindsvejr, måske med lige rigelig styrke på blæseren, men det er den type vejr, duerne orienterer sig bedst i og egentlig holder meget af at flyve i. Nu er der kommet kontur i landskabet, i alle tilfælde i den sydlige del af landet. Næsten alle træer, buske og hegnsbeplantninger er sprunget ud. Det virker, som om duerne så har lidt nemmere ved at undgå ledninger osv., når de naturligt flyver lavt i en hård side/modvind, og måske er de også i bedre fysisk form nu.

Der er altid en fare for at miste en due, når flokkene flyver lavt, men det er kun en brøkdel i forhold til ulempen ved varm, stillestående og lummert vejr med østenvind.

Noget helt andet er så, at mange brevduemænd mener, at det er nok bare at køre sine duer til træning 4-5 gange på op til 40 – 50 km., inden de sættes til start på en sektionsflyvning. Det er ikke nok. Kun hvis sektionsflyvningen bliver let, kan det gå an, men bliver det en flyvning, hvor der virkelig kræves en del af duerne, så kan det give bagslag. Det kan muligvis blive tilfældet her i weekenden. Langt værre er det, når det drejer sig om den første sektionsflyvning med unger. Det koster næsten hvert år for mange unger. Der er imidlertid en del af vores kammerater, som er særdeles godt forberedte, inden de sender duer i den første konkurrence, og det gælder både unger og gamle, og disse har generelt ingen problemer med at få duerne hjem, og det er også dem, der topper resultatlisterne. – Sådan er det bare, – ikke alene i brevduesporten, men i alle andre sportsgrene.

Jeg er fortrøstningsfuld ved de vejrudsigter, der lige nu foreligger for lørdag og eventuelt også søndag. Det ser endda ud til, at regnen vender tilbage mandag og de følgende dage. Jeg sender fuldt hold, dog uden de fleste af mine ét-års, som endnu ikke har fundet ud af, hvad der er nord og syd. Vi skal flyve fra Altona. To flyvninger, 4-duers og åben flyvning.

Håber, I alle får nogle gode flyvninger.

HJ.