DdB aflyser.

Vejret er stort set krop umuligt i weekenden i både Tyskland og Danmark. Derfor har DdB valgt at aflyse sine flyvninger.

Der er imidlertid glimrende vejr i morgen fredag, og det vælger vi i sektion 32 at benytte os af, så vi indleverer sektionsduer i aften i stedet for DdB-duer og gennemfører vores flyvning fra Zarrentin i morgen fredag. Vi har næsten samme afstand til denne station som til Soltau. Det er vigtigt for vores duer, for DdB forskubber ikke flyveplanen, så næste lørdag skal vore duer flyve fra Stendal, og det kræver, at vores duer har nogle km i vingerne.

Håber, at andre sektioner har mulighed for at gøre det samme.

HJ.