Efter lang pause på siden.

“Sort uheld” tappede mig for energi. Ja, men det var helt grotesk. I midten af oktober var Bodil og jeg på vores årlige ferie til hotel Altamar på Gran Canaria.

Det var en rigtig fin ferie, og efter 14 dage var jeg klar til at komme hjem til duerne og få de sidste sorteringer og rengøringer på plads i slaget. Ved ankomsten i Billund Lufthavn var jeg så uheldig at tabe vores ene kuffert ned på en storetå. Knoglerne holdt, men resten var stort set flækket.

Det kostede en tur på skadestuen i Kolding, hvor man limede og lappede. Neglen, som ikke var gået helt løs, blev brugt til at støtte op. Det var ikke smertefrit, og lige siden har jeg ikke kunnet få fodtøj på, så Bodil har stået for arbejdet i slaget. Det er hun nu også rigtig god til. Først i sidste uge fik jeg fjernet den gamle negl, og nu går det så småt fremad, og jeg er med i slaget igen. Jeg har fået anbragt nogle af de udvalgte hanunger i flyveslaget. Der er imidlertid kun plads til 7 nye, så der er en del i overskud. Vores resultater til sommer kan meget vel være afhængig af, at jeg vælger de rigtige til flyveslaget. Nogle af de resterende hanunger bliver dog placeret i “Backup Slaget”, det som i sommer med stor fiasko blev brugt til “pindhanner”. Derfor får disse hanner også en hun, og der kommer ikke flere hanner ind, end der er en hun til dem.

Nu skal man jo ikke tænke med en storetå, så tiden er blevet brugt til at udvikle mine idéer om RESULTATOMRÅDER. Det, jeg også arbejdede med i sommer, mens flyvningerne pågik. Jeg er kommet til den konklusion, at tiden må være moden til at afprøve det i sektionsklubberne på deres flyvninger. Det vil blive sendt som forslag til min egen sektion 32, men jeg mener, at meget af det også vil kunne bruges i andre sektioner, men her er det:

Flyveresultater i Områder
Idéoplæg for senere forslag til sektion 32 og 33 i fællesskab
Som omhandler sektionsflyvninger.
Sektion 32 og 33 (055 Vejle) opdeles i 4 områder:
A: Tidligere 240 Gråsten – sådan at medlemmers tilhørsforhold bestemmes af slagadressen..
B: 070 Aabenraa.
C: 227 Koldinghus.
D: 055 Vejle.
Hvis andre sektioner vil forsøge sig med modellen kan man jo også anvende foreningstilhør som bestemmende for områdeinddelingen.

Flyvningens resultat regnes i første gang ud som et sektionsresultat, hvor alle 4 grupper opgøres sammen. Hver gruppe finder sin områdeleder, der efter sektionsopgørelsens fremkomst( kan eventuelt ske søndag formiddag eller mandag aften) manuelt laver en områdeopgørelse.
Områderne tildeles en præmierække fra sektionen og eventuelt fra lotteri/kortspils/auktionsoverskud. Hvert område tildeles lige store beløb, Sektionsvinderen tildeles en sponsorpræmie på 150 kr. – Alle disse præmier uddeles ved en præmiefest kort efter sæsons afslutning.
Resultatlisterne kan ses på sektion 32’s hjemmeside onsdag/torsdag efter flyvningen.
Områdeopgørelse praktiseres på alle sports/åbne flyvninger med 25 % offentliggørelse.
På de åbne flyvninger laves områdeopgørelsen via Singlekryds, og disse flyvninger anvendes kun som spilleflyvninger, hvor man evt. kan sætte en 50 er på sit singlekryds.
På sportsflyvningerne kan man spille slagspil af 50 kr. og en 20 er på evt. hver af de 4 duer, eller bare én af dem.
Spillet opgøres efter 5 x indskud. I forslaget her altså 250 og 100 kr. så langt indskudsbeløbet rækker.
Officielle mesterskaber laves som hidtil på sektionsplan. Områdeleder står frit for også at lave mesterskaber i områderne, og de vil også kunne fremstilles på sektion 32’s hjemmeside.
Det står områdelederne frit for at udnævne ”sekretærer” til at hjælpe sig med arbejdet. Det er vigtigt, at ingen føler sig overbelastet ved at arbejde med disse idéer.
Det er også meget vigtigt, at flere medlemmer oplever at se sig selv i toppen af en præmieliste.

Kommentar:
Tæppet under disse idéer bygger på, at vi skal lave noget, som er sjovt at deltage i. 100 % retfærdighed er ikke muligt, – ligegyldigt, hvordan vi praktiserer os – så lad os komme i gang.
For vores sektion er det nødvendigt, at medlemmer i Gråsten og Als området virkelig deltager på sektionsflyvningerne, så dueantallet berettiger dem til at kæmpe op præmierne i flyveområdet. Hvis ikke må de deltage sammen med 070.
Gruppe 3 har i mange år haft sine store konkurrenceproblemer i faldende hastigheder op gennem gruppen, men med indførelse af flyveområder med præmielister vil det kunne afhjælpes rigtig meget. I Ddb regi har det problem udmøntet sig i store og uværdige debatter, som har ført til uvenskaber og medlemsnedgang. Man har forsøgt med ændringer af sektionsgrænser og så gar udsmidning af medlemmer i grænseområderne. Det har ikke været let for en HB. Derfor må medlemmerne selv tage hånd om de idéer og muligheder, man kan skimte. Det er sektionernes opgave at, for at bruge duesprog, fremavle nye konkurrenceglæder hos medlemmerne, så kan vi senere transformere det til Ddb flyvningerne.
For fynboerne er forholdene nok anderledes. De har stor glæde af det omgivende vand, men i konkurrencer med duerne er det lidt bøvlet på de kortere flyvninger. I mine øjne kunne de på sektionsflyvninger fint lave et vest og et øst flyveområde, så de ikke altid skulle være lidt sure på ham i Middelfart.
Jeg undlader helt at kommentere på Sjælland og tilhørende øer. Jeg har simpelt hen ikke disse områder ”inde under huden”, men måske kan de også bruge nogle af idéerne her.
HJ.

I morgen lørdag har min forening Brevduefestival i Kolding. Læs om arrangementet på DdBs hjemmeside. Der er foredrag ved Mark Skovbo og auktion af bl.a. Van Bulck Duer. Det starter kl. 10 og det bliver hyggeligt, så kom og vær med.

HJ.