Efter regionsmøde i syd.

I sidste uge var jeg til Region Syds møde i Brædstrup. Formand og næstformand orienterede grunddigt om, hvad man havde arbejdet med og stadig havde i støbeskeen til den kommende sæson.

Det var rart, at man ikke brugte for lang tid på at tale om den forløbne sæson, og de fremmødte virkede også langt mere fremtidsorienteret i deres udtalelser. Tidligere har vi brugt rigtig meget tid på forslag til kommende kapflyvningsplan. Det var slet ikke tilfældet denne gang, nok fordi HB gjorde gældende, at der var god tid til at komme med forslag til planen, og de nye vejrforhold har gjort det nødvendigt at flytte med slip. Det er vigtigt for os, at de duer, vi afsender, får de bedst mulige vejrbetingelser, når de skal på vingerne sommeren igennem.

Der havde været ret stor tilfredshed med den korte mellemdistance, så den afdeling på kapflyvningsplanen ville man prøve at arbejde nye idéer ind på. Det glæder mig meget at erfare. Jeg har tidligere slået til lyd for, at man kunne lave en hel masse forsøg på disse flyvninger. Der kommer formentlig igen i det nye år mange duer med. Vi blev orienteret om, at transportudvalget arbejdede med planer om indkøb af nyt transportmateriel, så man kunne gøre transporten mere smidig og noget billigere i regionerne(grupperne).

HB har en idé om, at lokale folk i grupperne ville være langt de bedste til at stå som arrangører af den korte mellemdistance. Det tror jeg også på, for så kan lokale forhold og interesser sammenfattes, og man vil få både transport og stationer, som passer bedst for én. Til den opgave har man inviteret to fra hver sektionsbestyrelse i gruppen til Pejsegården d. 19 september- gældende for region nord og syd. Her skal man prøve at snakke sig så godt ind i opgaven, at det vil være realistisk at forsætte med idéen.

Jeg håber inderligt, at det vil lykkes. Vi har virkelig brug for at konstruerer noget, som fremover kan lægge stregerne for en mere smidig og tilgængelig kapflyvningsplan og konkurrencer. Vi har brug for det, hvis sporten ikke skal fortsætte med at stagnere.

Lad os gøre den korte mellemdistance til forsøget, hvor vi lægger alle vore kræfter i at finde frem til nogle rammer, som fremover også vil kunne bruges på andre afstande.

Jeg synes, man skal tage ordet forsøg bogstaveligt i 2022, så vi kan få noget sjovt og spændende ud af det. Jeg kunne foreslå, at man som forsøg glemmer alt om mesterskaber på den korte mellemdistance i 2022. Jeg vil også foreslå, at man deler sektionerne op i to eller tre konkurrence områder, hvor man kan lave spil på sine duer, og meget let også flere andre spændende konkurrencer. Vi er langt mere jævnbyrdige i sådanne konkurrence områder, og vi vil få flere glade vindere til gavn for sporten. Det kræver en fordomsfri tankegang, helt at undlade mesterskaber på den korte mellemdistance.

I min egen gruppe kunne jeg foreslå, at sektion 32 deles i et nordligt og sydligt

område, og ligeså i sektion 33. Jeg er ikke så godt orienteret om forholdene i sektion 34, men det tror jeg fint, man selv kan finde ud af. Sektion 31 kunne vel også have fordel af at være delt i et østligt og vestligt område.

Jeg er sikker på, at man også kan lave rigtig gode delinger i de nordlige grupper. det kræver imidlertid, at man dropper fordomme indvundet fordele osv. Jeg føler, at alle skal acceptere, der gøres en indsats for at få flere glade og tilfredse brevduefolk i Danmark, og tag det så som et forsøg, der måske kan vise vej fremover i vores sport.

HJ.