Efter snart 3 uger på vej kom referat af HB-møde

Det er da opløftende at HB ikke har tabt humøret efter en bøvlet sæson på det sportslige område. Hvad er grunden til, at der har manglet 16.000 duer i forhold til det budgetterede? Det er naturligt, at tage det op til behandling. Det er især i region syd, der har manglet duer.

Man angiver flere dårlige hjemkomster i starten af sæsonen. I sådan en situation er det nærliggende indirekte at skyde skylden over på løsladerne, men er det rimeligt og i øvrigt tilstrækkeligt, og slet ikke, som jeg tidligere her har antydet, at de ikke har haft det nødvendige råderum for beslutninger. Medlemmerne har oplevet en sæson, hvor der har været langt mere smidighed omkring sektionsflyvningernes løsladelser og opsamlinger. Derfor kan man ikke helt bebrejde dem, at de efter en temmelig turbulent opstart på DdB-flyvningerne, med tab af flere duer, går over til at fortsætte på sektionsflyvningerne. Hvis de betragter DdB lidt som en kolos på lerfødder, så er det vel ikke helt forkert. At de så også nu kan læse, at man måske vil give sektionen 3 datoer, hvor de ikke må arrangere flyvninger, så oplever de, at man er ved at skyde skylden den forkerte vej. Havde man selv i DdB kunnet lave noget spændende i tre uger til erstatning for 3 sektionsflyvninger, med opsamling fredag og med en fornuftig afstand, så ville det være noget helt andet og udviklende. Jeg ved godt, at Bjarne har været på vej med noget sådant tidligere, dog uden forståelse i medlemsskaren. Er det imidlertid det, der skal til for at få økonomi i flyvningerne, så prøv igen.

Jeg har tidligere givet udtryk for, at HB skal lave vores flyveplaner. Det vil være godt, for så bliver vi ikke så sure på hinanden hvert andet år, og så bliver der også en fornuftig strategi i planen både med hensyn til transport og økonomi. Vi behøver ikke af den grund at afgive indflydelse og dermed sænke demokratiet. Hvis det skal være sådan, når vi kommer et år frem, så må man i stedet for de store medlemsmøder i regionen, bede sektionerne om at afholde medlemsmøder med en flyveplansdagsorden, så sektionsbestyrelsen kan sendes af sted til et overordnet møde med HB. Vi har oplevet, at det næsten er umuligt at konkludere optimalt på de store medlemsmøder i Regionen, så kære HB, lad nu demokratiet få et led mere. De kommende medlemsmøder i Regionerne er da i orden, der skal der nemlig ikke kæmpes for særinteresser i stor udstrækning.

Ellers fornemmer man endnu engang en stor glæde for sekretariatets udviklingskraft. Det vil jeg meget gerne tilslutte mig.

Nu bliver jeg nødt til at bevæge mig ud til duerne. Jeg er i gang med den sidste finpudsning af bestanden. Det gjorde ondt, da jeg i morges aflivede én af de bedste kapflyvere i de senere år. Hun har været sektionsvinder og es. due i flere år, men er blevet udpræget lesbisk, så hun er bøvlet at arbejde med i sæsonen, og de unger, jeg har lagt til på hende i årene har alle forladt slaget. Jeg er glad for, at jeg traf beslutningen allerede i sommer.

De udvalgte unger er nu ved at blive placeret i rederne, og det er dejligt at opdage en hurtig adfærdsændring hos de unge. Der er dog enkelte, som helt taber hovedet, og de er ikke med på holdet til næste sæson. Andre får chancen. Jeg er således ved at være klar med parringerne til næste sæson.

Vi nærmer os den årlige tur med MVL-bussen til Holland/Belgien. Starten går næste torsdag. Vi skal bl.a. besøge Bart & Nance Van Oeckel, Jelle Jellema, Gerard Koopman og André & Bert Leideman. Guf, synes jeg. I har dog herhjemme en hel masse dejlige Dapirace unger at byde på hos M&C.

HJ.