Erindringer afsnit 4

Vejle

Også i Vejle har en brevdueforening haft en jernbanevogn som foreningens hjemsted.

Den gamle motorvogn, HV M 13, Vejle, 1955.
3 af foreningens medlemmer i vognens døråbning.
Avisfoto.

Brevdueforeningen ”Six” erhvervede vognen –en gammel 2-akslet motorvogn– for 1200 kr. Vognen blev anbragt på terrænet bag godsbanegården og rutebilstationen.

I vognens ene ende blev sæderne taget ud med henblik på anbringelse af duernes kurvakasser. I den anden ende holdt foreningens bestyrelse og medlemmer til. Her mærkedes duerne, der foretoges beregninger og her hyggede man sig. Toilettet (nedlagt som sådant ???) benyttedes til opbevaring af kontrolure og bøger.

En stor fordel var også, at der ikke var ret langt til duernes afsendelsessted, når de, i deres fletkurve, skulle afsendes pr. jernbane fra stationen (godsekspeditionen) til mange forskellige steder både indenlands og udenlands.


HV (Horsens Vestbaner) M 13 / HV BM 118 opstillet som hjemsted for brevdueforeningen i Vejle.
Foto: Lars Andersen, 1960.

Så har Flemming Andersen i 122 igen været behjælpelig med gamle billeder og materialer. Disse billeder er hentet direkte fra Erik V. Pedersens hjemmeside www.evp.dk under menupunktet Befordring af brevduer.

 

De tre medlemmer i døråbningen er fra højre ”Lille Peter” Hansen, formand for ”Six”, I midten kasserer Hans Colding og tv. Robert Jørgensen. Sidstnævnte var bedemand ved Nordre Kirkegård og skulle gå med i diverse begravelsesvandringer til gravstedet. Han bar stor bowlerhat. Det kunne jo hænde, at det skulle finde sted under en kapflyvning med duerne. I så tilfælde bevægede Hans Colding sig lidt ind i følget, så han lige kunne stikke Robert en lille seddel med enten løsladelsestidspunkt eller andet aktuelt. Robert hilste pænt med bowlerhatten og stak sedlen i hatten, så han ved først passende lejlighed kunne orientere sig.

Det var tider dengang. Når duerne var pakket, så var det ”hvalpenes” opgave at transportere kurvene på en til formålet opbygget trækvogn over til perronen på godsbanen. Der var vel heller ikke ret meget mere end 500 meter derover. Efter flyvningerne havde vi udregning under ledelse af ”skallesmækker” Henning Jensen, som officielt var den, der kunne klare det med kvarttimetabel og logaritmetabellen ”Hollænderen”. Selv om vi unge hurtigt kunne se, hvordan man bar sig ad, så havde vi i starten ikke adgang til dette ansvarsfulde arbejde. Vi kunne jo gøre nogle kurve rene imens. Jo der var rangorden. Vi havde også dengang medlemmer, som bare fik lov til at komme med duerne eller mange gange sende dem ind med bussen fra Jelling, hvor de boede. Det var naturligvis ”hvalpenes” opgave at hente dem på rutebilstationen. Det var landmand Anton Juul, slagtermester Dennis Engebæk, bødkermester Thorning samt senere ”Lille Lauritz”, som vi drenge dog mente, var rangeret under os, så når han vovede sig ind til klubhuset, så udnævnte vi ham til førstetrækker af kurvevognen.

Logaritmetabel og kvarttimetabel samt meget mere om teknikken i gamle dage, kan I læse om i Poul Erik Meulengrachts fremragende artikel i Brevduen 06, af 14 marts i år.

HJ.