Festival i Kolding.

Efter nogle års pause, var der igen brevduefestival i Kolding. Vores tidligere værter Kolding Bankocenter kan vi ikke længere benytte, men vi har været heldig at finde plads i byens centrum, hvor et socialt tiltag med små boliger til ældre mennesker og yngre med lette handicap holder til. Her er der også blevet plads til en skøn lille sal, hvor der kan afholdes bl.a. banko og andre sociale arrangementer, ja, bl.a. med brevduer.

Et meget hyggeligt lokale, og fremmødet var ganske flot. Det glædede mig meget, at der var kommet en hel del “stamgæster” fra tidligere festivaler.

Mark Skovbo stod for foredraget godt understøttet af Folmer Mikkelsen. Det var et godt foredrag, som fik sat fokus på nogle af de emner, som er til debat i øjeblikket i brevduesporten. På billedet er Mark ved at vise duernes retning op gennem Tyskland/Sønderjylland. Han har i mange år haft det lidt svært med sin beliggenhed specielt på sektionsslip, hvor mange duer fra Viborg området har domineret trækket øst om hans område. To ting har dog i de senere år ændret på det. De brede slip ( regionsslip) og til førelse af  Van Den Bulck duerne har givet ham bedre muligheder i konkurrencen. – Sidste år bl.a. DM på de åbne flyvninger, og igen i år en topplacering.

Vi fik også konstateret, at der i mange af de jyske sektioner var vestlige slag, der gjorde det fremragende, så øst/vest problematikken har fået et nyt ansigt. Måske er det nu blevet afløst af et syd/nord problem. Set ud fra debatterne i øjeblikket, så er det realistisk, og så siger man ind imellem, at der ikke er nogen udvikling i brevduesporten. På duernes formåen har der virkelig været udvikling, og de opdrætter, der har formået at forny sig har fået resultaterne.

Det kom Mark også en del ind på. Trods stor succes de senere år pusler han med tanker om at ændre på sit flyvesystem, og med inspiration fra bl.a. Stabel & Søn, prøve at flyve med to hunner til samme han, og udnytte jalousien hos dem.

På spørgsmål fra salen, var han også inde over det,  at kapflyve ungerne. I Danmark har ungeflyvninger slet ikke den samme bevågenhed som i Holland og Belgien, og derfor gøres der heller ikke nok i forberedelserne til disse flyvninger. Der mistes for mange unger, og man bliver lidt forskrækket. Uden her at komme mere ind på ungeflyvninger generelt, så kom Mark ind på, at man skulle vente til sidst på sæsonen med at sende unger med på DdB flyvninger, og så lade dem lærer sektionsflyvningerne først.

Mark og Folmer havde leveret duerne til auktionen. Der var stor interesse for Van Den Bulck – blodet, og de blev da også solgt til pæne priser.

Vi håber i 227 at kunne gentage arrangementet til næste år.

HJ.