Generalforsamling i sektion 32.

I går var vi samlet for at drøfte især bestyrelsens oplæg til en ny sæson, hovedsagelig med henblik på flyveplan og beregningsmetoder.

Flyveplanen var der ikke den store debat om, og den blev vedtaget som bestyrelsen havde fremlagt den. Helt anderledes blev bestyrelsens forslag om beregningsmetoder modtaget. Bestyrelsen fremlagde et forslag om, at man i sæson 2013 skulle køre beregninger og konkurrencer sideløbende efter vort gamle system med Berlandpoint, og så efter point fra beregningsområder. Desværre var forslaget blevet fremsat så sent, at flere med nogenlunde berettigelse kunne fremhæve, at man ikke kunne nå at sætte sig ordentligt ind i point fra beregningsområder. Det er ikke helt let at gå til. De fleste fra den nordlige del af sektionen var vældig begejstrede, mens man i syd rystede noget på hoved. Det var vel også forventelig, for dels er noget helt nyt ikke sådan at fremtidstænke, og slet ikke når man i forvejen har det særdeles godt med det gamle system. Heldigvis var flere at de sydlige medlemmer dog indstillet på at lade det prøve af, så en afstemning efter en heftig, men værdig debat, faldt det dog ud til bestyrelsens fordel, så vi skal prøve den nye måde at beregne på parallelt og på lige fod med det gamle system.

Alle de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt.

Flere uden for vores sektion har ventet spændt på resultatet, så derfor dette lille ref.

HJ.