Gunstigt vinteravlervejr.

Der er mørke dage imellem, men dertil har man jo lys i slaget. Temperaturen er til at have med at gøre. Jeg vinteravler ikke, men vejret er faktisk bedre nu, end når vi skal i gang omkring 1. februar. Derfor går jeg i disse dage og prøveparrer duerne.

Efter vores bestand nu kun er det halve af, hvad det tidligere har været, så er der også bedre plads til at lave nogle eksperimenter. Vi har således et helt slag til at prøveparre duerne i. Vort gamle enkehunslag står tomt. Det har samme størrelse og udsende, som flyveslagene, så jeg kan åbne en rede synkront med en rede i flyveslaget. Så har et nyt ét års par mulighed for at finde rede sammen, der svarer til hannens rede i flyveslaget. Det giver også mulighed for at vurdere, om de overhovedet har sympati for hinanden. Efter et par succesfulde dage i prøveslaget lukker jeg for de andre 8 hanner i flyveslaget, så det ny par kan få en dag sammen der. Herefter sættes hunnen tilbage til hunslaget, og jeg går i gang med det næste par. Vi har to flyveslag med 9 i hver. Der er i alt 8 par der er gengangere fra efteråret, så der er 10 reder, som skal besættes af nye par. For nuværende mangler jeg at bringe 4 reder i orden. – Jeg kalder det pensionistmetoden.

Vi har her i efteråret købt nogle nye duer ind til avlsslaget, hvor vi næsten udelukkende har haft Flor Engels duer. Vi vil prøve nogle af de stærke duer fra Huub Hermans i Holland, så derfor må nogle af de ældste hanner ud fra avlsslaget. De er sat til salg på ”Fixet Price” hos M&C. Her er der fast pris på dem, men man kan også ringe til M&C for at ”prutte” om prisen. Det er hanner, som har en del unger i flyveslaget. De er sat til den pris, jeg selv gav for dem på auktion. Den næsten hvide, som jeg købte på fredagsauktionen i Brædstrup er også med. Den er efter den berømte nationalvinder ”Silverboy” hos Vredevelds i Holland. Skulle der være nogen, der kunne tænke sig én af dem, så sætter jeg lige deres billeder med her.

Så er der også kommet et nyt brevdueblad, som har gode ting med sig. Flot artikel om Morten Harrig Jensen i Ikast og en god artikel fra André Roodhooft. Glædeligt er det også, at Jan Qvortrup, Dan 100 tilbyder sit kandidatur til HB valget. Han fortæller lidt om sine idéer og intentioner. Jeg kender Jan og tror, at han vil være et godt input for HB.

HB har haft møde, og vi får et glimrende referat fra Bjarne Borresen. Man læser, at den nye folkevalgte revisor har været igennem de sædvanlige tilpasningssamtaler. Jeg fornemmer dog, at han har påvirket i positiv retning.  Vi vil blive orienteret om regnskabet via overheads, og måske også af en anden, end den sædvanlige. Finn Nielsen er jo forsamlingens mand, og jeg håber, han ikke møder frem til repræsentantskabsmødet helt hvid af afkridtning.

Antallet af HB medlemmer interesserer mig ikke, og jeg håber bestemt, at HB selv finder frem til det nødvendige antal, når én ikke ønsker genvalg. Det er ikke let for os ude i landet at kende til én, der eventuelt ikke vil være med mere, før det er for sent at indsende forslag om naturlig nedsættelse af HBs størrelse.

Så til det mest glædelige i mine øjne. HB vil lave fredagsindlevering på de to første mellemdistanceflyvninger i 2017. Til gengæld ønsker man, at sektionerne undlader at lave flyvninger i de uger. Det henvender sig til sektionernes kreative evner. Helt personligt vil jeg mene, at den første uge godt kan undvære en sektionsflyvning, og hvis man ikke også kan undvære i den næste uge, så kan man lave en kortere sektionsflyvning om tirsdagen, så vi kan indlevere duerne om mandagen, hvor mange af os er i klubhuset for at få tømt boksen og regnet ud. Det kunne jo være en overgangsordning.

Jeg fornemmer også, at der er stor vilje til at værne om 4 duers flyvningerne, bl. a. via mesterskaberne.

Jeg håber, at man får diverse dispensationer til at få gennemført planen ved Repræsentantskabsmødet.

Til sidst de lovede billeder, og jeg er kommet i julehumør og vil give 10 % julerabat på duernes pris.

bel13-6096379

bel14-6022933

HJ.