Henrik M. om vinterunger – genudgivelse.

At flyve med unger og ”mystikken” med  vinterunger

Vi synes det er sjovt at flyve med unger, dels fordi unger nemt kan påvirkes, dels fordi det, at arbejde med unger giver et godt indblik i, hvilke duer du arbejder med. Du lærer simpelthen mere om dine duer.

Når dette er sagt, så er unger stadig noget af det mest uforudsigelige, der findes indenfor vores sport.  Bedst som man tror, at denne her unge er en super unge kommer den sidst på en flyvning. Også dette finder vi meget charmerende. Der er stadig sådan at jo mere du arbejder med dine unger desto bedre bliver dine resultater.

I 2006 besluttede vi for alvor at dyrke tillæg af vinterunger, med det primære formål at bruge disse til kapflyvning. Desuden er der også på den måde muligt, at få afprøvet dine avlsduer ved at lave én parring om vinteren og dernæst få afprøvet andre sammenparringer om foråret.

Parring

Vi parrer vores duer sidste weekend i november. Alle duer parres, både flyve og avlsduer.  Vi har ca. 30 par avlsduer og trækker dobbelt kuld af disse. Første kuld placeres under flyveduerne. Vi tager enkelte unger efter også de bedste kapflyvere. Hermed får vi ca. knap 100 vinterunger.

Alle unger bliver, når de er 30 dage gamle, placeret i 2 halvåbne volierer med sidde-reoler. I det ene rum har vi ligeledes 6 reder. Fra 1. marts mørklægges fra kl. 17.00 til kl. 08.00 næstedags morgen. Vi har en slags rullegardiner som trækkes ned.  Mørklægning er ingen hokus pokus og meget enkelt. Der er den regel, at dagene ikke må overstige 10 timer med lys.  Mørklægning har kun et formål, nemlig at stoppe/udsætte fældningen af slagfjer. De tidlige unger (vinterungerne) vil påbegynde kropsfældning i løbet af februar/marts måned og vil omkring 1.maj have skiftet fjerdragt, således de ”ligner” gamle duer og dette uanset om du mørklægger eller ej. Når du mørklægger skal du være opmærksom på, at der er mørkt nok. Der skal være tusmørke og ingen direkte sollys ej heller kunstigt lys. Du kan vælge, at gøre rummet helt mørkt, men dette er dog heller ikke nødvendigt. Der skal være så mørkt at du lige akkurat med en smule anstrengelse kan læse en avis i det mørklagte rum.  Du skal også være opmærksom på, at der er ilt/luft nok i det mørklagte rum. Jeg har set rum, som blev lukket helt tæt til og hvor luften så blev meget dårlig. Et rum uden tilstrækkelig ilt/luft kan give sundhedsproblemer, (luftvejsinfektioner, forkølelse og manglende form).

Mørklægning fortsætter uændret på samme måde indtil 6 uger før første unge-kapflyvning (dvs. omkring 1.juni). Her stopper vi mørklægningen og duerne får en helt normal dagsrytme.  Det er således, at ungerne faktisk først rigtig kommer i form efter, at man har ophævet mørklægningen og faktisk topper formen først ca.6-8 uger efter at mørklægningen er stoppet.

Omkring 15. april deler vi ungerne op i hanner og hunner, således at hannerne kommer i volieren, hvor der udover reolerne (60 siddepladser)er 6 reder.

Når vi deler ungerne op, har vi ca. 90 unger tilbage. Vi har fjernet et par stykker som ikke levede op til standarden og enkelte er mistet ved slaget.

 

Den daglige pasning

Periode ca.1.januar til 1. marts

Fra ultimo januar /altså fra fravænningen til ca. 1.marts er ungerne ikke meget ude, idet vi problemer med spurvehøgen.

Ungerne fodres ALTID 2 gange dagligt samlet i fodertrug med START PLUS, avlsfoder fra Versele Laga, og der er hele tiden adgang til dagligt frisk grit/piksten/mineraler samt OPTIMAL  START, æggefoder produkt.  Der fodres med rigelige mængder foder i denne periode.

Hver uge tilbydes ungerne et bad.

Periode ca.1.marts til 15 april

Foderet er i denne periode JUNIOR PLUS, ungeblanding fra Versele Laga, samt Gerry PLUS og Super Winner fra Mariman. I denne periode lærer vi ungerne at ”høre”. Såvidt muligt kommer ungerne ud hver dag og de skal alle sammen i luften. Dem der ikke går i luften drives i luften. Såfremt der er unger som ikke vil træne, fjernes disse.

Periode 15. april til 1 juni.

Han- og hunungerne går separat og lukkes ud, så vidt muligt hver dag, hver for sig. Først kommer han- ungerne ud i ca. 1-1½ time og dernæst hun ungerne. Når de trækker væk i op til ca. 1 time begynder vi at lukke dem ud som følger og dette er ca. fra 1.juni:

Hununger kommer ud med de gamle enkehunner og hanungerne ud med de gamle enkehanner.

Træning af ungerne starter først i slutningen af maj måned, hvor hununger slippes først og dernæst hanungerne.Ved hjemkomst fra træning får hanner og hunner lov til at hygge sig sammen i ca. 15 minutter.

 

Periode fra  1.juni-15. august

Ungerne trænes intensivt så ofte som vejret tillader det. Gerne 3-4 gange pr.uge op til ca. 90km, dog oftest på ca. 60km. Hanner og hunner ser ikke hinanden ved afsendelse, men er altid sammen, når de kommer hjem dog stadig kun ca.15. minutter. Træningen fortsætter intensivt indtil kapflyvningerne begynder. Herefter trænes kun ca. 2 gange ugentligt på ca. 60 km.

Foderet vi benytter er Gerry PLUS, JUNIOR PLUS, DRAPA WM og super Winner. Vi giver også lidt småfrø og jordnødder ved hjemkomst fra træning og kapflyvning.  Husk ugentligt bad og altid dagligt friskt tilskud af grit/piksten/mineral.

Når vi påbegynder kapflyvningerne er systemet det samme. Hanner og hunner ser ikke hinanden ved afsendelse, men er dog ved hjemkomst sammen det meste af dagen.

Alle unger bliver trænet og kapfløjet og så vidt muligt tilstræbes, at alle unger kapflyves 6 gange.

Motivation/sundhed

Vigtigt er at ungerne har selvtillid og er sunde. En unge der ikke flyver aktivt rundt om slaget og trækker væk er ikke i orden og/eller motiveret. Som motivation kan vi finde på at give ungerne redemateriale(eks.halm) og ekstra redeskåle. Vi giver kur mod trichomonader ca. hver måned. Dette er nødvendigt; For mange trichomonader er den største form-dræber hos duerne. Ellers ugentligt bruges B-Pure(ølgær)/Digestal hvor kornet fugtes med Forzoil/GarlicOil/Form-Oil (alle olieprodukter fra Versele Laga).

 

Afslutning

Når vi når til de første kapflyvninger er antallet af unger reduceret til ca.60 og efter alle ungeflyvninger er afsluttet har vi ca.50 tilbage. Normalt skal vi bruge ca. 30-40, som skal sættes ind på flyveslaget.

Vinterunger er ikke bedre end sommerunger, dog kan disse bruges mere, idet de er ældre og derved kan have opnået mere erfaring. Systemet med mørklægning gør, at du kan flyve med dine unger indtil 1. september uden problem. Normalt ”står” vores unger på 1. slagfjer, når ungesæsonen er ovre medio august. Vinterunger fælder hurtigt i løbet af efteråret og vil, såfremt de er sunde og raske altid nå at blive færdigfældet til udgangen af året, som de øvrige duer på slaget.

Har hørt fra forskellige at vinteravl er problematisk når det er koldt, idet unger dør af kulde. Dette er efter min mening noget sludder. Vi har aldrig oplevet større dødsfald om vinteren end om sommeren. Vigtigt er dog at duerne er godt forberedt til vinteravlen, dvs. i god kondition. Det kan også anbefales at forlænge dagene 2-3 timer hver dag med kunstigt lys i den sidste måned inden sammenparringen.

 

FORDELE

Efter vores overbevisning opnår vi med vores måde at flyve med unger,  at vi får en homogen gennemtrænet robust  flok, som er klar til de følgende sæsoner.

Vi behøver ikke at være ekstra forsigtige i foråret når vi starter op med træningerne, idet vores 1-årige kender ”Spillet”.

Du finder med stor sandsynlighed nogle af de gode avlspar og også de dårligste, idet vi jo typisk trækker 4 vinterunger af alle avlspar, som bliver gennemtrænet.

Det er vores erfaring at hununger er klart de bedste til dette program. Hununger er mere robuste. Hvert år er de bedste af vores unger til ES-duekonkurrencerne faktisk hununger.

De bedste kapflyvere som unger er ikke nødvendigvis de bedste årene efter. Dog er tendensen, at de absolut bedste unger fortsætter med at være gode kapflyvere.

Vinteravl giver os den fordel, at det meste af avlsarbejdet er afsluttet når flyvesæsonen går i gang

 

 

ULEMPER

Med vores system begynder sæsonen allerede i januar og dermed er mere tidskrævende.

Kræver mere plads, hvis man også ønsker forårs-sommerunger

Generelt mere arbejde…især træninger og er disse nu også nødvendige spørger vi os selv.

Kan være svært også at finde resurser til at arbejde med forårs og sommerunger udfra egne erfaringer.

 

Alt i alt er det så sjovt at flyve med unger og flere skulle prøve at komme i gang. Det med vinterunger er enkelt og uden mystik og mørklægning kan vi alle finde ud af at anvende uanset om du har vinterunger eller ej. Så kom i gang.

Sportslige hilsener

Meldgaard/Jeppesen, Dan 070 Aabenraa