Henriks Far er død her til morgen.

Peder Meldgaard blev 80 år. Han var ikke brevduemand, men støttede flot om sin søn, Henrik, som betyder så meget for brevduesporten i Danmark. Med en lille lastbil startede han for 52 år siden en virksomhed, som i dag er kendt som Meldgaard-gruppen, én af landets største til indsamling af miljø – skrald mv., med over 650 medarbejder.

I dag har to drenge og én pige, med Henrik som den ældste, overtaget firmaet og drevet det sammen de sidste mange år.

Første gang, jeg sådan for alvor stiftede bekendtskab med Peder Meldgaard, var i Aabenraa, hvor jeg skulle være auktionarius over en flok auktionsduer fra HC. Hansen 111, Vejen. Datidens store hit i det sønderjyske. Henrik var kun en stor dreng, men ganske enkelt bidt af brevduerne. Lige inden auktionen gik i gang kom Peder Meldgaard op til mig og præsenterede sig, som Henriks far. Han ville gerne lige høre, om der var noget fremtid i Henrik med de der duer. Om han kunne blive danmarksmester og sådan noget. Man blev hurtig klar over, at jeg stod med en mand, der havde sine målsætninger og parat til at gå efter dem med fuld skrue, vilje og energi. – Jeg må have overbevist ham om, at der var muligheder i Henrik, for på auktionen fik han efterfølgende lov til at indkøbe de bedste af HCs duer.

Eftertiden har jo vist, at jeg ikke løj overfor ham, selv om et DM endnu mangler i kæmpesamlingen af mesterskaber hos slaget i Aabenraa. Peder har ofte vist sig, når der var gang i noget med duerne i Aabenraa. Han var nysgerrig, men også stolt over det Henrik fik op og stå i brevduesporten. Ikke mindst DAPIRACE – oneloft slaget, aflagde han ofte besøg.

Han havde det ellers meget fint i sit otium til han lige før sin 80 års dag blev ramt af en kraftig hjerneblødning, som han efter to mdr. måtte kapitulere over for i morges.

Næsten hver gang, der var møde hos DAPIRACE samledes vi tre: HC, PEDER og undertegnede for en en lille hyggesnak. Peder ville høre, om Henrik klarede sig godt. Det vidste han nu godt, men han ville gerne lige høre det fra HC og mig. Han anså os som Henriks lærermestre. Ja, ja fint nok, men det var nu nok de dygtige brevduefolk i Aabenraa, der skal have æren.

 

En stout og ihærdig mand har forladt det sønderjyske.

Mine bedste tanker til hele familien.

HJ.