Hvad nu? Landsformand.

En god beretning, og denne gang uden blamage med kornhandlere. Stor og velfortjent ros til Sekretariatet. Stor vægt på sammenhængskraft. Forfejlet vurdering af område møderne som demokratiets højborg.

For Region Syds vedkommende bliver dette møde hvert andet år ret hurtigt overtaget af de mest kværulerende og utilfredse medlemmer. Der bliver aldrig plads for en saglig og udviklende debat med input fra alle medlemmerne, så du kan tage et kvalitativt indtryk med videre til HB.

Jeg ved, at vi er mange, som slet ikke føler, at disse møder er vores mulighed for at komme fornuftigt til orde, og derfor føler vi ganske enkelt, at HB er et lukket land for os. Året rundt mangler vi en fornuftig og alsidig kommunikation eller bare orientering fra HB. For år tilbage blev vi lovet, at nu ville man tage hjemmesiden meget mere i brug til orientering ud til medlemmerne. Man ville simpelt hen glemme reglen om, at al orientering skulle komme på samme tid på hjemmesiden, som i bladet, men hvad har man glemt, ganske enkelt det, man lovede os. Nu skal vi sidde i flere uger og vente på et referat fra et HB møde. Ønsker HB at være et lukket land? Holde medlemmerne behørigt på afstand i sammenhængskraftens hellige navn? Vi vil så gerne være lidt mere delagtige.

Vi må kræve en udvikling på dette område, så vi kan føle, at der ikke bliver handlet hen over hovedet på os. Jeg har nævnt det flere gange tidligere her på siden. Jeg elsker jo min sport, og ser gerne, at den kan udvikle sig, så den kan være indbydende og tiltrækkende for fremtidens udøvere.

Regionernes muligheder i fremtiden er jo indlysende, så derfor var det helt befriende, da en gruppe nordjyder ville prøve at arbejde ad den sti. Nu har de fremsendt forslag til Repræsentantskabsmødet, og hvad gør du nu Landsformand? Afviser det som sort og ubrugelig snak? Eller griber du muligheden for at arbejde lidt på deres idé. Forslaget om regionsråd med en fornuftig indgang til HB er da måden at tilfredsstille mange af os på. Om vi også skal vælge HB via den vej, er jeg knap så overbevist om, men gå dog i positiv debat med forslagsstillerne og find et kompromis, som vi alle kan være med til og glade for.

Det er nu, du skal vise dig som formand for os alle, og du har jo stadig den mundtlige beretning at gøre med.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Som nogle måske har opdaget, så er min hjemmeside blevet opdateret med et nyt look. Flere af mine gamle artikler er fundet, og dem kan man læse ved at finde dem under arkiv. – Så ”duer” mit fastnet telefonnummer ikke mere, så nu skal der ringes på 61 71 07 66, hvis man vil tale med mig.

HJ.