Julehilsen.

Så nåede vi frem til dagene, hvor familien er i højsædet. Hos os bliver det så uden Tommy, men vi vil mindes alle de skønne juleaftener, hvor han var blandt os.

For mange brevduefolk og især de af os, der stadig arbejder, bruges juleferien til at prøveparre forud for den nye sæson. Det er en god idé, for det gør det meget nemmere den dag, hvor den endelige parring skal finde sted. Jeg har også lavet disse prøveparringer her den sidste uge. Det har givet mig anledning til en nærmere observation af de unge duers psyke og dermed egnethed for at være med i det system, man ønsker at køre i den ny sæson.

Jeg skal nu fortsætte med at bruge det totale system. Tidligere har hunnerne været de bedste, men nu er det hannerne, der træder i front. Mine nye Bulck duer har en stor tendens til at avle hanner, så de er for det første i stort overtal i sæsonens ungetillæg, og jeg har slet ikke hunner til at matche dem. Jeg finsorterer hele tiden, men på trods af det er der stadig 16 i overskud. Jeg har åbnet for det tredje flyveslag, hvor de 9 ældste har fået plads, og dem vil jeg lade flyve som en slags pindhanner. I de to ordinære flyveslag er der plads til 9 i hver, og her er der 4 unge hanner i hver. Det er stort set de vinterunger, som høgene ikke tog, og som jeg nåede at få trænet ud til 60 km. De to er rene Bulck med meget Kittel blod i årene, men de 6 er krydsninger mellem Bulck og 255 & Flor Engels. De tegner alle helt fremragende, så hvis de også har evnen til at gå i front til sommer, så kan det blive til mere end blot drømmen om fine resultater.

Det var så bare lidt om min dagligdag blandt duerne. Jeg har naturligvis gjort mig nogle tanker over dagsordenen til vores repræsentantskabsmøde i Brædstrup, men det vil jeg vende tilbage med mellem jul og nytår.

Til alle de, der, på trods af min manglende produktion på det sidste, går ind her på siden for at læse lidt om, hvad jeg har at sige, vil jeg gerne sende mine bedste ønsker om en rigtig glædelig jul.

HJ.