Klar igen

Hele min opmærksomhed har i den senere tid været koncentreret om at færdiggøre materialet til min auktion på M&C, der starter d. 11. nov. Det er helt utroligt, hvad det kræver af koncentration. Halvdelen af duerne har jeg ikke haft proffotograferet, så der har dels min datter og dels min kone hjulpet med til at lave amatørbilleder. Det har været vanskeliggjort af duernes fældning.  Duerne har imidlertid haft en perfekt fældeperiode, så nu er de på vej til at blive ”flotte”. Jeg er ked af at skulle af med dem, men på den anden side er jeg glad for at kunne præsentere en flot og stærk samling duer. – Der er dog sket flere spændende ting, mens jeg har været optaget, så dem vil jeg lige knytte nogle kommentarer til.

Auktionerne har sat drøn på lige fra starten af vintersæsonen.  Desværre har der været nogle af samme årsag som min kommende auktion. Det er lige så trist for dem, som for mig. På M&C har der været flere Belgiske og Hollandske navne på programmet. Alle sammen med spændende unger. Min interesse faldt dog hos et forholdsvist nyt topnavn: Comb. Van Eynde – Goovaerts i Putte, Belgien. Dvs. tæt nabo med Jos & Jules Engels og stort set også med Van Hove Uytterhoeven, Houben og Gaston Van De Wouwer, meget hårde konkurrenter. Deres succes har været uomtvistelig med en stamme duer bygget op på krydsning mellem duer fra Engels og Van De Wouwer. Disse to stammer er oparbejdet ved tæt linjeavl, så det er helt nærliggende at hente duer fra to så stærke slag i sit nærområde. Det har virkelig virket for Van Eynde – Goovaerts. Det er vel også et lærerstykke for de, der skal i gang med at bygge en bestand op. Her i landet har rigtig mange haft held med at bruge Engelsduerne til indkryds på egne eller som grundelement i opbygning af en ny bestand. Selv har jeg haft utroligt meget ud af at bruge disse duer, og heldigvis florerer de også i de unger, som vi skal fortsætte med til næste år.

For ca. 14 dage siden var jeg så, som næstformand i sektionen, indkaldt til et møde mellem HB og sektionerne, hvor vi skulle finde frem til en model, som kunne skaffe penge fra sektionernes flyvning over til DdB’s slunkne kasse. Der var på forhånd idéer om, at sektionen skulle betale en krone pr. afsendt due på sektionsflyvningerne. Der var også tanker om, at sektionerne skulle holde nogle friweekender fra deres flyvninger. Der skulle findes en løsning, selv om vi vel ikke var hug på de omtalte løsninger. Det lå vel lidt i baghovedet, at det kunne blive et rivegilde. Det blev det imidlertid ikke. HB via Bjarne Borresen fremlagde ganske enkelt en nytænkning, som ikke har set sin lige i mange år i DdB. Bjarne lagde ganske enkelt op til et samarbejde mellem DdB og sektioner om at lave et spændende vitesseprogram i ugerne 21 – 26. Sektioner skulle så med sine egne flyvninger stå for opstart af sæsonen og afslutning af sæsonen med bl.a. ungeflyvningerne.

Jeg viser lige et par scan af oplægget, som naturligvis i ’øjeblikket er ved at blive finpudset i sekretariatet.

Hovsa! Den teknik kunne hjemmesiden ikke klare. Det var ærgerligt. Håber mange af Jer har set opstillingerne, eller også kommer de nok snart i finpusset tilstand fra Sekretariatet.

 

 

Det handler ganske enkelt om at, Ddb og sektionerne i samarbejde, regionsvis laver en vitesseflyvning – f. eks for vores vedkommende i region Syd fra Altona – 6 weekender i træk. Hver afsendt due koster 10 kr. Ved 25.878 afsendte duer udvikles den opstilling, som her er skitseret. Alt det praktiske vil jeg ikke berøre, for det kan altid løses. Jeg vil derimod omtale alle de idéer og tanker for fremtiden, som denne model som udgangspunkt indeholder:

Vi får taget hul i brugen af beregningsområder. Vi inddrager derved regionen, som det sted, hvor al konkurrence om føje år vil havne. Beregningsområder var egentlig tiltænkt mellemdistancen, hvor der er hårdt brug for dem, men via dette tiltag får vi alle mulighed for at mærke, hvordan beregningsområder kan virke for de, der i øjeblikket ikke rigtig kan komme op i mesterskabslister osv. Det bliver sikkert nok de samme navne i toppen, men mange andre vil komme til at glæde sig over sit eget navn på en helt anden og mere retfærdig plads, måske endda også med en præmie som følge. På sigt kan det få mange af os til at blive i sporten og nye medlemmer bliver ikke bare nakket fra start, fordi de nu engang har bygget slag i et område, som gang på gang har vanskeligt ved at vinde med.

Man kan også glemme tanken om forslag til sektionsgrænseændringer og jagten på såkaldte ”smørhulsslag”. Det vil selvfølge støde nogle på deres sædvanlige enemærker, og vi vil også høre mere eller mindre seriøse protester, men sådan vil det altid være. Det bør blot ikke ødelægge de tiltag, som skal bære sporten op på et højere niveau.

Man kan selvfølgelig anke over, at det bliver lidt dyrere at flyve disse korte flyvninger, men de bliver imidlertid meget mere spændende, end normalt, og der er mange, som koncentrerer sig om de korte flyvninger, måske en remisens fra tototiden, hvor de store præmier og den hurtige afvikling var drivkraften.

Rundt om i landet laves der arrangementer for at få lidt mere dynamik i brevduesporten. Jeg tænker her på Henrik Meldgaard i Aabenraa, folkene i Hjørring, i Svendborg, i Ringsted ved Peter Knudsen, mv. De og dem, der ikke lige er nævnt her, er med til at reklamere positivt for vores sport, og med dette tiltag er DdB og sektionerne i samarbejde på vej til at bringe sporten på de skinner, som kan holde den levende i fremtiden.

Se mulighederne frem for begrænsningerne.

Det var en rigtig god aften i ”Vejles” klubhus. Lidt bizart for mig, for jeg kom til at sidde på den samme plads, som da jeg var der sidst!!

HJ.

NB. Tiden er ved at være inde til, at min computer skal have et større eftersyn, men benyt tiden til at læse også nogle af de gamle artikler, som ligger på den gamle side, som man kan finde frem til ved at trykke på arkiver i den øverste sorte bjælke.