Knald i nytårsønsker.

Mit sidste indlæg her på siden har befordret rigtig mange e. mail. De fleste vil gerne have lidt mere at vide om, hvordan beregningsområder skal fungere, og det er meget positivt, og jeg skal gerne her prøve at fortælle og vise lidt om det, men der har også været nogle meget vrede, og til dem kan jeg kun sige, prøv nu at sætte Jer ind i det, jeg vil beskrive, så kan det være, at I får et lidt andet syn på sagen.

Lad mig som et billede af systemet bruge min egen sektion 32. Vi har tre store områder centreret om byerne Gråsten, Aabenraa og Kolding. Lad mig kalde Gråsten for område 1, hvor alle slag, der har nærmest til Gråstens centrum tilknyttes. Område 2 Aabenraa, hvor alle slag med kortest afstand til byens centrum placeres. Det tredje område er så Kolding, hvor alle slag med kortest afstand til byens centrum placeres. Det giver tre geografiske områder, som stort set har lige mange slag og afstandsmæssigt mere tæt på hinanden end det sektionsområde medlemmerne er vant til at blive beregnet i. (81 km. fra nord til syd)

Lad os så bruge en flyvning fra Trittau, som vi ret ofte flyver i løbet af sæsonen.

Område 1, Gråsten + det nu indlemmede Als sender f. eks 350 duer,

Område 2, Aabenraa sender 500 duer.

Område 3, Kolding sender 300 duer.

Det er tænkte eksempler, men dog ikke langt fra virkeligheden.

Duerne bliver i hvert område beregnet efter Berlandsystem. Altså 1000 point til vinderen i hvert område. Samtidigt bliver der i hvert område tildelt duerne placeringskoefficientpoint. Koefficienten beregnes efter, hvor mange duer området har med på flyvningen. Vinderen i området får 1000 point – koefficienten, som vi kender fra es.duekonkurrencen, dvs. placering x 1000 divideret med antal afsendte i området. Her vil det blive 1×1000 : med 350 = 2,857 som så trækkes fra de 1000. Det giver 997,14. Det tal lægges til Berlandpointene og giver 1997,14 som deles med to, så hver udregningssystem tæller med 50%. Derved fremkommer 998,57 point. som vinderen i område 1 vil få. Nr. 2 i området får 999 Berlandpoint og 994,29 koefficientpoint og det giver 1993,29 : 2 = 996,64. Nr. 3 i området får 997 Berlandpoint og 991,43 koefficientpoint og det giver så 994,22 point. Disse point bringes videre med ind i sektionens resultatopgørelse og diverse mesterskaber osv.

Område 2. Vinderen får 1000 Berlandpoint og 998 koefficientpoint. Det giver 1998: 2 = 999 point. Nr. 2 i området får 999 Berlandpoint og 996 koefficientpoint = 1995: 2 = 997,5 point. Nr. tre i området får 997 Berlandpoint og 994 koefficientpoint = 1991: 2 = 995,5 point.

Område 3. Vinderen får 1000 Berlandpoint og 996,67 koefficientpoint =1996, 67: 2 = 998,34 point. Nr. 2 får 999 Berlandpoint og 993,33 koefficientpoint = 1992,33: 2 = 996,17. Nr. 3 får 997 Berlandpoint og 990 koefficientpoint = 1987: 2 = 993,5 point.

Når pointene overføres, så Får Område 1 placeringer i sektionsopgørelsen som 2 – 5 og 8. Område 2 får placeringerne: 1 – 4 – 7, mens Område 3 får 3 – 6 – 9. Jo flere vi regner ud efter dette system, så vil der komme lidt flere med fra det område, der har sendt flest duer.

Husk nu, at det er et tænkt eksempel, men som kan bruges overalt og muliggøre konkurrencer i meget større enheder. Jeg har håndregnet dette, men i Ddb har man et beregningsmodul, som klare denne udregning med placeringer osv. Det er faktisk lige så hurtigt og nemt, som det gamle Berlandsystem.

Konklusion på et tænkt faktum, som der udregnes nu: Hvis vinden på den pågældende flyvning er stærkt i vest, så vil en hel del af de øverste placeringer havne i område 1, og med rigtig mange Berlandpoint foran både område 2 og 3.  I stærk østenvind vil rigtig mange af duerne fra område 2 besætte de øverste placeringer og med mange Berlandpoint mere end der opnås i område 1 og 3. Skulle det ske, at duerne kommer dårligt fra slipstedet, så vil der være flest topduer i område 3, men det sker heldigvis sjældent.

Beregningsområdernes point vil i stor udstrækning minimere alle disse vindbaserede opgørelser, både på enkeltflyvninger og diverse mesterskaber. Sektionsvinderen skal dog stadig være den hurtigste due på dagen, og den skal have sin sektionsvinderpræmie. Den kan jo godt komme fra det mindste område.

Om nogle dage vil jeg omtale systemet i større områder på DdB-flyvninger.

HJ.