Kommentar til ref. på DdBs hjemmeside.

Kære Bjarne Borresen, jeg blev noget overrasket over så hurtigt et ref. af HB. Møde. Normalt må det jo ikke komme på hjemmesiden, før det også har kunnet læses i Brevduen. – Generelt er det da også blevet noget bedre i løbet af sæsonen, og jeg må sige, at jeg er meget imponeret over dit forsvar for brevduesporten, og mellem linjerne Landformanden. Selv om I på daværende tidspunkt ikke havde modtaget en anmodning om ekstra ordinær generalforsamling, så har du fornemmet situationen.
________.


Jeg vil ikke gøre mere kommentar til indholdet af dit referat, men nærmere se på medlemsskarens situation. Vi bedrøver os hele tiden med, at vores sport er ved at gå neden om og hjem. Det er den ikke, og må heller ikke gøre det.
Der findes en flok ”unge” ca. 30 – ca. 50, som er dem, der skulle have glæde af sporten i hvert fald en hel del år frem. De har idéer, som bør bruges. De skal ikke indskrænkes af gamle høvdinge, som i øvrigt snart er inaktive i sporten – generelt. Der er en række meget dygtige unge, som på grund af virksomheder og andre tidskrævende gøremål og familiebindinger ikke tidligere har turdet blande sig aktivt i sportens organisation. Nu ser det ud til at ændre sig, så de kan komme til orde, mens de har idéer og visioner.
Det vil være ærgerligt, hvis man springer dem over, for så tilbyder sporten ikke mere det, som er nødvendig for evt. at skabe udvikling.
Det er ikke min hensigt at dele vores sport i en gamleafdeling og en yngre, men de gamle bør slippe grebet lidt, så andre input kan få plads. Nu kan jeg lige høre, hvordan nogle vil råbe op om, at det, har man da hele tiden haft mulighed for. Det har vi, men det har aldrig nået effektivt igennem.
Initiativgruppen har arbejdet på, at vi skal have en ny Landsformand. Mange havde nok forventet, at du ville stille dit mandat til rådighed ved næste rep. møde. Det har man åbenbart så ikke længere opfattelsen af, og med de sidste episoder ved PAs udelukkelse, så blev man klar over at det var nødvendigt nu. Jeg har sagt til dig flere gange, at det var en håbløs handling at stille alle HBs medlemmers mandat til rådighed. Du var nærmest handlingslammet i situationen. Det så jo også ud til, at du havde PA som kandidat til at overtage formandsposten. Alene den drøm fortæller meget om, at du har spillet fallit. I stedet for at trække yngre folk til, så henter du Erik Rasmussen ind i HB arbejdet. Det fortæller alt om, at du er gået i bak gear. Det må vi ikke acceptere, så derfor må alle bakke op om, at Michael Th. Larsen tager over. Han er højt kvalificeret og kan sikkert formå at ændre arbejdsgangen i HB.
Mange er bange for, at det er hele initiativgruppen, der skal ind og præge det hele. Det er det ikke. De gjorde det nødvendige arbejde, men nu er de opløst som gruppe.
Så til Erik: Giv slip, og lad nye og yngre kræfter komme til. Du har gjort det godt, og vi kan alle være dig taknemmelige. Giv os en chance for at hylde dig på værdig vis.
HJ.