Måske en brugbar måde.

Vi har i vores forening været lidt på forkant i det tilfælde, at den første sektions kapflyvning bliver aflyst. Jeg synes, planen er så god, at andre kunne bruge lidt af den.

Til medlemmerne i 227 ”Koldinghus”
Træningsflyvning den 2. maj 2020
Vi kender endnu ikke til de tyske myndigheders afgørelse i forhold til vores ansøgning om at løslade duer i Tyskland. Med baggrund i de annoncerede tiltag i Tyskland, som varer frem til 4. maj, er der dog en risiko for, at vores sektionsflyvning fra Glückstadt i uge 18 (lørdag den 2. maj) må aflyses.
For at være forberedt på denne situation har vi i bestyrelsen besluttet, at – såfremt sektionsflyvningen aflyses i uge – vil foreningen arrangere en kapflyvning fra Padborg.
Der skal til denne flyvning ikke udfyldes korrektionsskemaer, men de medlemmer, som har erhvervet sig det nye medlemsprogram, kan med fordel teste programmet i forbindelse med at lave skemaer og anmeldelser derhjemme i forbindelse med indleveringen til denne træningsflyvning.
Duerne vil alle blive registreret i TauRIS ved indleveringen, så vi konkurrerer som på en normal sektionsflyvning.
Evald og Michael L. kører med duerne på to trailere, så vi har masser af transportkapacitet til rådighed. Samtidig sponsorerer de to chauffører kørslen, så foreningen har ikke udgifter ved arrangementet.
Prisen for at deltage er 5 kroner pr. due, som opkræves af Evald. Pengene fra dette afsendelsesgebyr går derefter ubeskåret til Kolding-puljen, som vi flyver om i sæsonens løb.
Det er vigtigt, at vi i forbindelse med aflevering af duerne overholder følgende sikkerhedsforanstaltninger:
 Holger, Evald, Michael H. og Michael L. står for indlevering i klubhuset.
 Der er kun adgang til lokalet for ét medlem ad gangen udover ovennævnte arbejdsgruppe.
 TauRIS-uret klargøres og igangsættes straks efter indleveringen af det enkelte medlems duer, og hvert medlem venter, så han kan få uret med hjem.
 Man er velkommen til at vente udenfor, mens éns egne duer bliver ekspederet, såfremt man ikke ønsker at komme indenfor.
 Der vil ikke være nogen form for udskænkning eller servering i opholdsrummet, hvor der også er adgangsforbud.
 Håndsprit vil være tilgængelig ved indgangsdøren og i indleveringslokalet.
 Nedenfor er lavet en tidsplan for, hvornår det enkelte medlem skal ankomme med egne duer således, at vi ikke samles for mange mennesker på én gang. Det er selvfølgelig vigtigt, at hvert medlem overholder tidsplanen, og vi beder om, at man straks forlader klubhuset, når man har fået overdraget sit TauRIS-ur.
Tidsplan for indlevering:
Kl. 9.00: Holger, Evald, Michael H. og Michael L.
Kl. 9.30: Steen Franzmann
Kl. 9.35: Bent Mortensen
Kl. 9.40: Niels J. Paulin
Kl. 9.45: Arne Kjergaard
Kl. 9.50: K. E. Kristensen
Kl. 9.55: Preben Nielsen
Kl. 10.00: Henning Jørgensen
Kl. 10.05: Bernt Juhl Nielsen
Kl. 10.10: Leif Petersen
Kl. 10.15: Lars Jensen
Kl. 10.20 Kai Jeppesen
Vi forventer at være ved grænsen og klar til løsladelse i Padborg kl. 12.00.
Udregning
Senest lørdag eftermiddag klokken 15.30 skal medlemmerne aflevere TauRIS-uret i klubhuset.
Evald og Michael L. foretager udregning kl. 15.30, og medlemmer, der ikke har afleveret uret inden dette tidspunkt vil ikke få deres resultat opgjort.
Foreningsresultatet udsendes på mail til foreningens medlemmer straks efter udregningen.
Vi gør samtidig opmærksom på, at ingen andre må opholde sig i lokalet i forbindelse med udregningen.

Vi håber med dette tiltag at have en nødplan på plads, såfremt situationen måtte forhindre os i at gennemføre kapflyvningerne i uge 18, hvilket vi naturligvis ikke håber på.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i 227 ”Koldinghus”

NB. Der gøres opmærksom på, at alle skal køre hjem, når de har fået boksen udleveret, så vi ikke danner flok uden for klubhuset.

HJ.