Med Mvl bussen i Belgien.

Vores første besøg i Belgien var hos Meldgaard & Mc. Hansen. De fleste ved vel, at de etablerede et slag i Belgien for at prøve flyvningerne dernede.

Ja, et pragtfuld slag, hvor materialerne er fuldt på højde med dem, der anvendes til vore boliger. Det var stort at møde deres slagpasser, en meget sympatisk mand. Han fandt frem de 7 bedste unger i sæsonen osv.

I får ikke mere her, men senere i Brevduen

Næste besøg var Victor De Wilder, der har taget over fra sin storebror, Jef De Wilder.

Med Henrik som tolk og indspørger, fik vi dog meget godt fra Vic. Han er til daglig meget afhængig af Jef, som jævntlig kommer på besøg. Han avler og en flok unger til Vic, men magter ikke selv at flyve med duerne mere. Vic. er dog en del mere villig til at flyve duerne på de længere afstande. Det gav allerede i år gevinst, idet han har årets bedste es-due på den lange mellemdistance. Nok den mest værdifulde titel i Belgisk brevduesport. Købstilbud kom hurtigt på duen, og indtil videre har han afslået bud på 500.000 euro. I øjeblikket går duen hos Pipa, hvor den skal avle sammen med deres topduer.

Her ser vi vores langflyver mester på vej mod Vic.s slag, som er på lige fod med de fleste danske slag. Hans duer bærer tydeligt præg af ophavet fra Jef. Der var dog også indkøbt duer fra bl.a. Geerinckx og Flor Engels-slaget. Jeg var så heldig at være til stede da forældrene til es.duen blev vist frem. Det var sukkertøj i hånden, måske lidt under middel i størrelse. Vi kunne også købe nogle unger, men prisen var 200 euro, lidt mere end det, vi tidligere skulle give hos Jef. Det gav også et mindre salg, nok lidt en skam.

Næste besøg var Belgiens bedste med unger. Det er noget helt andet dernede end her i Danmark. Rigtig mange flyver med, og det er naturligvis med vinterunger, som alle dernede bruger. Det er Jelle Roziers som bor i Itegem. Jeg har været med, når vi har besøgt ham, helt tilbage til drengeårene. Dengang fortalte han om sine ideer, og var meget spændende at høre på. Dengang var han regnet for ét af de helt store talenter. Vi kom dog også forbi ham et år, hvor det hele var gået galt for ham. Det overlevede han dog flot, og er nu en stout brevduemand, som udstråler kongeværdi tilværelse med duerne.

Læg blot mærke til Christians ærbødigt afværgrende holdning.Jo vi var kommet i riget med et meget flot avlsslag, hjemstedet for “Queen L” dynastiet. Med indkryds af få andre topduer. Den næste stjerne i dynastiet er “New Queen L”, som har været 1. nat. es.due blandt ungerne i 2017. Faderen til den er således indkøbt hos Gert Heylen, et mindre slag med store resultater. Vi skulle efterfølgende besøge dette slag.

Det er stort og meget flot avlsslag. I baggrunden er vores Show Mann Poul Mc. Burnie ved at studere. Pris for unger euro 2.500. ? – ingen blev købt

Næste besøg var hos Gert Van Heylen – Det kommer én af de næste dage.

HJ.