Nostalgi

Foranlediget af to igangværende auktioner på M&C går tankerne tilbage til d. 19. sept. 2008. Den dag besøgte vi med MVL-bussen tre virkelige topslag i Belgien.

Om formiddagen lagde vi for med at besøge Luc, Bart & Jürgen Geerinckx, som på det tidspunkt virkelig var på hastig vej frem i Belgisk brevduesport. Faderen LUC, som nu desværre ikke er mere, gav os en fremragende fremvisning med masser af inspirerende snak omkring deres arbejde med duerne. Det var en stor oplevelse. Senere er Geerinckx – slaget, vokset op som ét af de hotteste i verden, godt hjulpet af Pipa. Flere af deres duer har da også skabt gode resultater i Danmark.

Om eftermiddagen var vi så på besøg hos Jos & Jules Engels for at se det slag, som helt givet står bag de bedste importer til Danmark i nyere tid. Den dag var Jules meget veloplagt og gav det bedste interview, jeg har hørt fra ham. Det var også den dag, hvor jeg havde held til at købe ”455”, som senere blev en fremragende avlshan hos os, bl.a. far til ”Regionalen”.

Senere på eftermiddagen kom vi så til det andet stjerneslag i Putte, Van Hove-Uytterhoeven. Her løb vi ind i endnu et fantastisk interview. Kompagniskabet består af Gust – Mit og sønnen Geert. Geert var ikke hjemme, så Gust og Mit tog opstilling mit på græsplænen over for hinanden med ca. 4 meters mellemrum. Vi havde heldigvis Henrik til at styre løjerne. Han levede til fulde med i ægteparrets store respekt for hinanden. Gust lagde for med at fortælle om deres opstart med duer, hvor han havde fået de første unger fra sin onkel Jos Uytterhoeven i 1973. Han fik kun duerne, fordi han havde opdaget, at der kunne tjenes penge på at flyve med dem. Allerede det første år vandt de ungemesterskabet, så efterhånden blev de meget forgabt i duerne. Vi kom dog ikke langt hen i interviewet, før Mit begyndte at bryde ind og modsige manden, og sådan fortsatte det på festlig vis. Gust fandt så også anledning til at fortælle, at de andre i Belgien kaldte hende for belgiens kvindelige brevduedronning. Hun havde virkelig også sin mening om slagførelsen. Hun stod alene for at flyve med enkehunner, og det var dem, der hjemfløj langt de fleste præmier. Gust var henvist til at gøre rent og passe avlsduerne. Sønnen Geert stod for sammenparringerne og enkehannerne.

Til slut spurgte Henrik, om vi kunne få en due i hånden. De ville Gust simpelt hen ikke gå med til, han rørte dem faktisk ikke selv, når fældningen var startet. Vi kunne jo se dem i voliererne. De var næsten alle efter stamhannen ”Golden Boy”, som jeg ved, er avlet i lige linje efter den gamle stamhan ”Oude Bange”, som i øvrigt avlede den næste stamhan ”Jonge Bange 2”- ”Golden Boy” er barnebarn af ”Jonge Bange 2”. Vi er langt tilbage i annalerne, men det gør jeg for at fortælle, at Jos & Jules Engels gamle stamhan ”Witpender”(far til ”231” og bedstefar til ”178”) er avlet på en datter af den gamle ”Oude Bange” hos Van Hove-Uytterhoeven. En halvsøster til ”Jonge Bange 2” i øvrigt.

Geert kom i øvrigt hjem, lige inden vi skulle ud i bussen. Han fandt nogle stykker frem, som vi kunne gøre køb på, – 200 eller 300 euro, jeg husker ikke helt. De var fremragende og røg med i bussen.

De to stjerneslag i Putte er ærkerivaler på flyvningerne, men de udveksler trods alt duer med hinanden. På stamtavlerne på auktionsduer fra Van Hove-Uytterhoeven finder jeg således topflyveren ”Het Issoudunke” fra Jos & Jules.

Ingen af disse slag er med hos Pipa, og heldigvis, for så havde vi ikke haft mulighed for at købe unger fra dem på M&C til forholdsvis rimelige penge.

Auktionen over duer fra Jos & Jules slutter på søndag. I har derfor mulighed for at gå ind og lave et studie i stamtavlerne, hvor man virkelig kan få et billede af, hvordan linjeavl drives, her specielt omkring ”178”. Det er jo gratis at kigge med, og Martin har også lavet helt fantastiske introbeskrivelser af de to slag.

Van Hove Uytterhoeven slutter først mellem jul og nytår. De 12 unger er meget ens, flotte og avlet på de ypperste kapflyvere af i dag. Siden vores besøg i 2008 er det gået forrygende for slaget. Prøv at se deres mesterskabsliste fra 2014. Jeg har ikke fundet bedre i Belgien i år. – Skulle det være sådan, at lillemor vil af med en lille god due i stedet for alt det skyts, du fyrer af, så ønsk én fra dette slag. De er også meget linjeavlede, og kan forstærke et hvilket som helst slag.

Jeg har fundet lidt billeder frem fra vores besøg der.

044

026En solid gut fra sydhavsøerne har forenet Gust og Mit.

076En gæv gut fra det fynske har formildet Mit og får lov til at holde én af hendes hunner.

Henrik Meldgaard har tit spurgt efter, hvilken en tur af de 17, jeg synes, har været bedst. Det er svært at sige, men den bedste dag er d. 19. sept. 2008.

Det er mit håb, at jeg med dette lille input har givet Jer lidt at studere her i juletiden.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke for alle Jeres besøg på min hjemmeside, og ønske Jer en rigtig glædelig Jul.

Kilde: Min dvd fra turen i 2008.

HJ.