Nu kommer træningsvejret.

Med en måned til første sektionsflyvning skal vi tænke træninger og forberedelse til dem. Nogle er sikkert i gang med træningerne, og de har sådan set haft fornuftigt vejr.

 

Der har været for køligt om formiddagen, men mange gode eftermiddage har indbudt til træning. Man behøver jo heller ikke at køre så langt med duerne. Jeg har nu den opfattelse, at vejret gerne skulle være lidt stabilt, så man kan køre hver dag, når man først begynder.

Alt, hvad der skal foregå med vores duer kræver forberedelser. Det gælder også til de første træninger. Vores hunner har jo været optaget hos ungerne, og hannerne har været meget flyveivrige både morgen og aften. For 4 dage siden kom hunnerne tilbage til hannerne. De kommer dog stadig ud både morgen og aften, og hannerne sørger for, at der bliver fløjet flittigt. Når de ikke rigtig gider flyve mere, så kommer de ind. Lige nu kan hannerne godt løbe i haven for at finde redemateriale. Det giver imidlertid spurvehøgen en oplagt chance for at slå til, og det skal den ikke have.

Al den flyven morgen og aften er en god forberedelse til træningsstarten, så jeg kikker en del på vejrudsigten i øjeblikket. Jeg kunne godt bruge lidt vestenvind og lidt sol på himlen. Ofte er det sådan, at april byder på meget østenvind, og det kan vi blive nødt til at starte op i. Alle duerne skal med på træningerne, så hunnerne kan nå nogle ture, inden de på 3-4 dages æg bliver sat i enkehunslaget.

Ja, det er en meget spændende tid, vi bevæger os ind i. De første træninger kan være meget vanskelige, men jeg håber, at vores er forberedt godt til træningerne. Jeg ved jo, at vores skarpeste konkurrenter også forbereder sig meget til den første kapflyvning. Desværre er der også nogen, som ikke gør det, og de kan let få en på snydeskaftet på de første kapflyvninger, hvad enten de vælger at starte med den første kapflyvning, eller de vælger at vente lidt.

Vores unger er nu overladt til sig selv, og de begynder at gå ud i sputnikken, som hos os er rimelig stor. Her kan de også bade i fred for rovfuglene. Jeg er stadig meget tilfreds med alle ungerne, og det er helt nyt for mig. På det tidspunkt her har jeg næsten altid sendt nogle ringe til genbrug. Det næste kritiske tidspunkt er ungernes vilje til at uddanne sig i luften, og så har jeg set helt bort fra, at ungesygen måske holder sit indtog. Vi har ikke haft den i flere år, så vi krydser naturligvis fingrene.

For små 14 dage siden tog jeg hul på en ny forsyning af BS, som jeg virkelig har haft stor gavn af. Avlsduerne er i færd med at opmade deres første unger, så de skulle have BS og Belgasol i drikkevandet. Jeg fik nærmest en fip, da jeg åbnede posen med BS – gult?? Og da det kom i vandet fik det farve som en presset appelsin. Hovsa! Hvad var nu det? Jeg kikkede godt efter på pakningen, om det var 4 i 1, jeg havde taget, men nej, der stod BS og så ”POWDER”. Det var nyt. Jeg ilede ind på Henk de Weerds hjemmeside for at se, om de skulle have haft et blandingsuheld, men nej, intet om det. Der stod det, som der har stået i mange år. Det var godt nok i nærheden af 1. april, så måske det var tænkt som en aprilsnar, Deres superprodukt i gennem mange år? Jeg ringede derfor til Meldgaard for at høre, hvad det var for noget? Jamen, det er da vitaminer, der er fyldt på BS, og sådan vil det være fremover. Nu skal Meldgaard ned til Henk de Weerd i næste uge. Jeg vil simpelt hen købe et lager af det ”gamle BS”. Jeg kan fint selv fylde vitaminer på, hvis jeg synes det. Jeg blander den faktisk ofte med Belgasol, og det giver ikke denne gyselige farve.

Jeg gav så avlsduerne denne blanding, og ganske rigtigt, der stod en hel rand af duer, som ikke lige havde lyst til at stikke næbet ned i den forfærdelige farve. De blev dog efterhånden for tørstige og gik i lag med væsken. De efterfølgende dage drak de dog uden problemer. Men jeg bruger også BS i vandet til duerne hver lørdag, når de vender hjem fra kapflyvning, og der skal de ikke mødes af denne ækle farve, og de skal slet ikke vænnes til at drikke af denne gule farve, så de forledes til at drikke af noget gult på vejen hjem, for det er ikke sikkert, at det er lige så sundt.

Håber Meldgaard får noget fornuft ud af turen til Holland. Vores gamle superprodukt uha! Uha!

HJ.