Regionsmøde i syd.

Der var lige så mange, som for to år siden i Søndermarkshallen i Vejle. Onsdag d. 20 august. Landsformanden var ordfører hele aftenen og forlagde bl.a. HBs forslag til flyveplan for de næste to år. Med undtagelse af Antwerpen, som næsten alle ville have tilbage, så var der faktisk god tilfredshed med den.

Vi fik også afsløret den ægte ”julemand” forud for Antwerpen. Det er Flemming Friis, som hvert år glæder sig som et lille barn til denne flyvning. Hele debatten gled dog hurtigt over i den altid tilbagevendende ”svanesang” fra fynboerne, som var talstærkt mødt frem med forskellige holdninger til slipformer. De fleste ønskede, som altid, de fynske duer sluppet for sig selv. Jeg kan godt se deres problemer, så derfor foreslog jeg, at vi slap sektion 31 for sig selv på mellemdistancen, og de øvrige duer i regionen samlet.

Preben N Jensen fra Nyborg holdt godt gang i debatten om det rimelige i afkortning af stationer på gr. af økonomi.

Der var et stort ønske om, at flyveplanen flyttes, så vi begynder én eller to uger tidligere. Det havde der ifølge formanden også været ønske om i Region Nord. – Det glæder mig meget, hvis det bliver en realitet.

Da vi kom lidt tilbage til flyveplanen, så vågnede man til dåd i Horsens. Jeg havde også siddet og ventet på deres drømme om flere flyvninger fra sydvest. Det har de fremført lige siden min tid i sektion 33, hvor Brinco ville have vores sektionsflyvninger fra Tønder og gerne Fanø, hvis det var muligt. Flere af de vestlige slag betonede derimod det helt umulige for dem i at flyve fra sydvest. Dels skal de over en del vand og de imaginære afstande putter dem i en sæk inden flyvningens start.

Alt i alt var det et ganske hyggeligt møde. Jeg vil gerne rent personligt rose HB for deres forsøg på at fjerne Antwerpen som station. Der var lidt summen om sektion 34s tilbagevenden til Region Nord. Det kom dog først frem i lys lue efter mødet. Det er vel heller ikke det rette sted at debattere det. Kapflyvningsplan og slipformer er de emner, som HB gerne ville have drøftet igennem.

HJ.