Så starter vi.

Det var ellers meningen, at 1. feb. skulle være dato for den endelige sammensætning, men sikke da et mørkt og trist vejr i dag, så vi venter til i morgen, hvortil de lover en hel del mere lys. I stedet har duerne så fået et bad, og det var noget, de kunne lide. Jeg skal også aflevere to sponsor duer på lørdag. Ét års duer, som snart kommer på auktion på M&C. De danner ellers par, og var udset til at flyve sæsonen for os, men pyt, man ønsker duerne skal holde høj klasse. Den ene er en bb.br. han efter vores super han “191”, som var nr. to i landet på sponsorflyvningen i sommer.

Hunnerne går lige nu i tre forskellige rum, så i morgen får de lov til at løbe henad fodergangen til det rum, hvor de har været prøveparret, så det bliver nemt. Det skal det også være, for jeg sejler nærmest rundt med de forbandede senfølger, som fik ekstra styrke efter en fornyet smitte med Cowid19 ved vores brevduefestival i Kolding i December. Derfor bliver det også kun et kort ophold for mig på Repræsentantskabsmødet på lørdag. Ærgerligt, for jeg har sat stor pris på det sociale samvær, ja, i næsten 60 år.

Jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg glæder mig til mødet, men jeg har et lønligt håb om, at vi ikke får en gentagelse af sidste års møde, hvor vi alle var direkte lidt søvnige og tabte mange fornuftige ting på gulvet. Det er imidlertid min opfattelse, at HB, bl.a. via ikke mindst de tidlige Regionsmøder samlede mange gode idéer op, prøvede holdbarheden af på selve møderne. Senere har de hentet mange gode tanker via indsendte forhåndsforslag. Siden har de flittigt arbejdet videre med stoffet og set i øjnene, at der må ske en udvikling ikke mindst på transportområdet. Jeg synes, de har gjort et flot stykke arbejde, og den dagsorden, de er fremkommet med afspejler, at de har et flot overblik og kommer med forslag, der kan være bæredygtig flere år frem.

I sektion 32 vil vi til fulde bakke om HBs forslag på lørdag. Personligt er jeg direkte skuffet over 046, som plasker en masse forslag ind i dagsordenen. Det eneste, jeg kan gå ind for, er forslaget om en permanent sektion 35. Jeg håber da, at de er glade for at få det, men at de omgående går på rov i de snævre fordele, det ryster mig. At fynboerne tror, de har patent på selvstændige slip på den korte mellemdistance, får jo, næsten som en selvfølge, sektion 35 til at føle, at så skal de også have det.

I 2022 havde vi også selvstændigt slip i sektion 32. Det var bestemt ikke noget, vi ønskede, og især ikke vores medlemmer i Gråsten og på Als. De har følt sig helt lost, og flere af dem nærmest opgivet, når ikke sektion 31 var med i slippet. Derfor var det nødvendigt for 227 og 070 at foreslå regionsslip på den korte mellemdistance, blot for at få en rimelig sværhedsgrad på disse flyvninger. Det er naturligvis ikke noget de vestlige sektioner synes om, men de stiller sig ikke op på de samme stylter, som fynboerne gør, og det på trods af, at vi i 2022 havde mange flyvninger med strid vestenvind.

Så hvis sektion 41 og 42 kan gå med på gruppeslip som foreslået af HB., så vil vi trække vores forslag om regionsslip.

På mødet skal vi også sige farvel til Villy Pedersen i HB. Villy har været med i mange år og lagt megen energi i arbejdet. Vi må sige godt gået Villy og velfortjent pension. – Hils Yrsa.

Heldigvis venter en fuldgyldig afløser på sidelinjen. Lars F. Hansen 111, Vejen har indvilget i at stille op til HB. Lars stoppede ellers med sporten efter at have vundet DM i 2021, men han er brevduemand af hjertet og er så småt startet op igen. Han er en meget dygtig brevduemand, men også en dygtig organisations mand, som vil være et kæmpe Schoop at få med i udviklingen af brevduesporten. Jeg har kendt ham siden barn, idet han er søn af min gamle ven HC. Hansen. Jeg har haft megen dialog med Lars og oplevet hvordan hans tanker om brevduesporten og dens fremtid ligger langt over, hvad vi ellers har af dialoger i sporten. Han er ikke dannet af lokale særinteresser og vil være et guldæg for vores sports fremtid. Det er store ord, men tro mig, vi skal have ham nu, og formanden kan glæde sig over at få opfyldt sine ord: Det er ikke lokal patriotisme, men tanker for helheden, vi har brug for.

Godt møde.

HJ.