Slaget er ved at være tømt.

I weekenden skulle de sidste af duerne blive afhentet. Så er jeg sat på sidelinjen, hvorfra jeg ikke mere skal passe duer. Det er næsten nøjagtigt 70 år efter, jeg fik de første brevduer. Det har været en dejlig tid, hvor duerne har fænget mig. Her til sidst har det været lidt svært at fange dem, og det har gjort, at smerten ved at komme af med dem har været til at holde ud. Jeg håber, at alle de, der nu har mine duer i slaget, vil få rigtig meget fornøjelse af at arbejde med dem.

Fra min nye plads på sidelinjen vil jeg dog fortsat følge med i sporten, og bl.a. her på siden kommentere på, hvad der rører sig i sporten.

For et par dage siden kom jeg til at læse referat af seneste HB – møde. Et par af punkterne bliver jeg nødt til at belyse. Det drejer sig om det forslag, som min forening 227 sammen med 055 og 070 har indsendt om muligheden for at opgøre resultaterne på den korte mellemdistance i områder. Når jeg skriver med sort, så skyldes det, at man ikke i referatet kan se, at forslaget kun omhandler den korte mellemdistance. Forslaget afvises af HB med den begrundelse, at systemerne ikke kan klare beregningerne. Det er den samme begrundelse HB gav, da de for et par år siden afviste lignende idéer. Vi har i det pågældende område afprøvet idéerne om områdeberegninger de seneste to år. Det har været til stor glæde og tilfredshed for mange i vores områder, og vi har fortalt det ud, så også HB burde have hørt det. Vores intention med at sende forslaget er kun et forsøg på at bruge de nærmest umulige korte mellemdistanceflyvninger til et forsøg på at finde en måde til, at så mange, som muligt, kan se eget navn i den øverste del af præmielisterne nogle gange i sæsons forløb. I Region Syd falder duernes hastighed ofte drastisk op gennem Jylland, og det har gjort det vanskeligt for duerne på de længste afstande at vinde med i sektionsopgørelserne. Det problem har eksisteret i rigtig mange år. Den forrige HB under Erik Dybdahls ledelse forsøgte flere gange at gøre noget ved det, men det lykkedes ikke. Den nuværende HB sætter sig på bagsmækken og overlader til sektionerne at komme med nogle visioner. Når det så sker, så spiller man det overraskende kort. Måske ligger der lidt positivt i, at man vil lave nogle prøveberegninger, men det er bare ikke nok. Kom nu frem i vognen kære HB. Vis noget initiativ og lyst til at arbejde med på visioner, der kan løse nogle af de konkurrenceproblemer, som jeg her har skitseret, samt de sektionsgrænseproblemer, som snarligt vil fremkomme ved det vigende medlemstal. – Min forenings forslag er vel overvejet og faktisk også gennemprøvet. Hvis ikke man kan lave mesterskabsopgørelser via dette forslag, så vær dog med til at tilrette det, så det kan bruges. I mine øjne ville det også være særdeles brugbart i både sektion 41 og 35.

Det næste omhandler forening 023 i Ålborg, som har indsendt to forslag til Rep. mødet. I det ene forslag ønsker de regionsslip på den korte mellemdistance. Det forstår jeg til fulde, når de begrunder det med, at så vil der være en bedre spredning i flokkende op gennem Jylland, –  men i deres andet ønske foreslår de, at duerne på den lange mellemdistance løslades sammen – altså både sportsduer og åbne duer. Helt ærligt, så kunne de jo bare have forslået sportsdueflyvningerne nedlagt. Sportsflyvningerne er garant for en større spredning i flokkene, og de små slags mulighed for at vinde med. Lige netop det, 023 ønsker sig på den korte mellemdistance. Der må simpelt hen være gået noget galt i den ellers så kreative og aktive forening. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle blive Jer, der først forsøger at hugge hovedet at sportsflyvningerne med 4 duer. Der er rigtig mange, som holder meget af disse 4 duers flyvninger, så derfor vil jeg opfordrer 023 til at trække deres forslag.

Ok! Ja!  Så er jeg i gang på sidelinjen.

HJ.