Sort lørdag.

Når ens ”barn” – point fra beregningsområder til Regionsmesterskaberne –  led en krank skæbne på Repræsentantskabsmødet, så gør det ondt.

Vestudvalget havde foreslået HB at stille forslag om at indføre det som forsøgsordning i Region Nord og Syd. Østudvalget havde for længst givet udtryk for, at de ikke ville deltage i det. HB’s forslag til repræsentantskabsmødet blev alligevel udformet, så det også skulle gælde Region Øst. Hvorfor? Det spørgsmål har jeg tilstillet de involverede HB-medlemmer mange gange, men kun fået et træk på skulderen. Vi blev i Vestudvalget enige om at stille et ændringsforslag på mødet, hvor det kun drejede sig om Region Nord og Syd, for de Sjællandske stemmer vil helt klar vælte HB’s forslag. Det forelagde vi allerede fredag aften den ene af dirigenterne, som efter betænkningstid meddelte, at det ville de afvise på mødet.

Lige fra mødets start var det tydeligt, at det problem havde voldt dirigenterne mange problemer, for de gjorde omgående klart med lov i hånd, at det var dem, der bestemte, hvilke ændringsforslag, der skulle accepteres. Hele deres attitude mindede også nærmest om den gamle ”Brutalis” fra Givskud Zoo. Det var især Jørn Boklund, der førte an, og da han senere fik kludder i afstemningerne til kapflyvningsplanen, så gik han helt i sort og spurgte forsamlingen, om de ønskede en ny dirigent. Det tilbud skulle vi have taget imod. Nu vel, Jørn har været en fremragende dirigent de sidste mange år, og han skal også have lov til at have en dårlig dag.

Jeg spurgte Landsformanden, om ikke han skulle på talerstolen for at introducere HB’s forslag, men han virkede som om, det var det sidste, han havde lyst til.

Der var imidlertid en del, der var på stolen for at kalde forslaget for dårligt introduceret, og nogle endda noget være makværk. Det første kan jeg da til fulde acceptere, men det sidste fortæller vel mere om en taler, der skulle være blevet hjemme. Vi er trods alt flere seriøse brevduefolk i Vestudvalget, der har arbejdet med idéen i over et år med det formål at lave noget nyt og alternativt i vores beregningsverden. Vi er overbevist om, at det er et særdeles godt produkt, som er brugbart ud i fremtiden for brevduesporten. Endelig kom Michael Harder på talerstolen og klart meddeltelte forsamlingen, at dette her kunne man overhovedet ikke bruge på Sjælland. Det vidste vi jo godt på forhånd, men hvorfor skulle det være nødvendigt for ham at gå derop? Lad spørgsmålet gå videre til HB?

Vestudvalget er nu nedlagt af HB, og vi kan da glæde os over, at det var os, der fødte sportsdueflyvningerne.

Om muligt, så vil jeg her takke de øvrige i Vestudvalget for et godt samarbejde, og jeg vil gerne sige til Jer: Det var ikke os, der forsinkede hele arbejdet med beregningsområder med næsten et helt år.

Landsformanden skal have stor ros for den hyldest, der fra forsamlingen, inden mødet, blev tildelt Hans Schougaard, hvis due netop havde bragt Dannebrog i front i finalen i Sydafrika med en 4. plads. Til lykke Hans, også fra mig. Der var imidlertid 13 duer fra Danmark, som fløj sig i præmierne dernede, virkelig flot af dansk brevduesport. Vi havde i Team Trekanten ingen af vores tre imellem de tretten, men vi har på tidligere hotspotflyvninger haft store resultater, så vi har haft succes i denne omgang i Sydafrika.

Det var også positivt at opleve duerne fra Jan & Karen den Haan. De 40 duer i auktionen var virkelig topklasse og særdeles velpassede, så selv om lysten til at købe på auktioner i Danmark er faldet drastisk i det nye år, så var disse duer alligevel for stor en fristelse for flere af landets brevduefolk. Gennemsnitsprisen blev 1328 kr.

Også jeg blev et par unge hunner rigere. Pragtfulde duer. Jeg har alt for få hunner blandt mine unger, så de skal være med til, at jeg kan nå op på 14-15 par kapflyvende ét-års til sommer.

HJ.