Tiden nærmer sig.

DdBs Landsmøde i Brædstrup er ved at nærme sig. Der er lagt op til et møde, som virkelig burde kunne tiltrække brevduefolket. Både fredag og lørdag er fyldt med spændende arrangementer. Desværre har mine erfaringer med senfølger efter Covid 19 gjort mig ængstelig for store forsamlinger, så jeg nøjes med rep. – mødet lørdag eftermiddag.

Dagsordenen ser overkommelig ud. Flyveplanen for i år er jo vedtaget, så en stor tidsrøver på mødet er der ikke, men flere andre punkter ser da ret interessante ud. Jeg er dog stadig ikke kommet over forslaget fra 023 om at nedlægge sportsflyvningerne, måske fordi jeg selv i sin tid var med til at opfinde dem. Selv har jeg været meget begejstret for dem, måske fordi jeg har fløjet med en forholdsvis lille bestand og oplevet, at mine bedste duer på disse flyvninger har haft en chance for at klare sig, selv om vind og beliggenhed ikke har været gunstig for dem. Nu ligger disse flyvninger jo altid sammen med en åben flyvning, hvor man oplever, et langt tungere træk med bl.a. mange duer fra større slag, men også duer med fordelagtig beliggenhed i forhold til vinden. Jeg har tidligere kaldt disse flyvninger for “tonserflyvninger”, og det holder jeg ved. Nogle kan godt lide dem, ofte fordi deres bedste duer ikke slår igennem på sportsflyvningerne, andre fordi det større antal duer skaber grobund for es. duer og ol. duer. Det er en ærlig sag, og jeg kan da godt se, at sportsflyvningerne kan være en pukkel på vejen for disse slag, men det er ikke ærlighed, når man påstår, at grunden til at ville fjerne sportsflyvningerne er de mange fejl, der har været bl.a. i sæson 2023 med pakninger, løsladelser osv. Det burde vel kunne minimeres ad anden vej end at dræbe de mest sportslige flyvninger.

Jeg har en idé, som ganske givet vil afhjælpe fejl-problemet næsten 100 %.  Vi prøvede i sæson 2023 at bruge centrale indleveringssteder til de lange flyvninger. Det betød, at nogle kom til at køre flere km. end vanligt, for at indlevere duerne. Jeg hørte i min egen forening i starten lidt grynten over det, men det fortog sig. Efterhånden kunne man faktisk godt lide det. Man slap for selv at skulle sidde og arbejde med indleveringerne, og i stedet kunne man nyde en øl/vand – evt. pølse sammen med de andre, der kom for at indlevere. Det fandt mange meget hyggeligt og afslappende, selvfølgelig kunne det være et tidsproblem for nogen med arbejde, som kunne have svært ved at nå flere km’s kørsel til indlevering. I de tilfælde kunne man måske alliere sig med sportsfæller.

For mig er fordelene mange. Man opretter mere eller mindre professionelle indleveringshold, som er der hver gang. Med stor viden og rutine laver sådanne hold ikke fejl, og der kan oven i købet praktiseres kontrol på arbejdet, lidt i lighed med det, der laves på de store kontrolsteder nu.

Med nyt transportmateriale vil man kunne planlægge kørsel fra nord mod syd med ophold ved opsamlingsstederne – i stor udstrækning for Jyllands vedkommende. Der er mange penge at spare ved at undgå de store ompakningssteder, vi kender i dag. Det virker nærmest molboagtigt, at vi stadig i 2024 skal transportere mange duer mod nord for at få dem ompakket for derefter at køre dem mod syd igen til slipstedet.

Vi er nødt til fremover at rationalisere, så derfor bør dette også anvendes på den lange mellemdistance med indleveringer torsdag i starten, så der er tid til at bruge de lidt senere aftentimer .

Så kan vi bruge fredag til lokal indlevering af sektionsflyvninger og pleje af det sociale i det nære miljø. Det er min klare overbevisning, at de korte mellemdistance flyvninger i DdB regi er en saga blot, og i 2025 bør overgå til sektionerne igen.

Det er ikke mig, der har opfundet modellen, for den har været anvendt i både Holland og Belgien i mange år, og vel også i Tyskland. – Det sætter store krav til logistikken i HB, og det er derfor en skam, at man her kommer til at mangle Michael Th.

Jeg skal desværre ikke være med fremover, men jeg har trods alt et lønligt håb om, at forsamlingen i Brædstrup bakker op om vores sportsflyvninger ved at nedstemme 023s forslag.

HJ.