Van der Wegen duer.

Allerede efter introduktionen til busturen var der en vis interesse for vores første besøg i Belgien. Langflyverduer af Van der Wegen afstamning har altid været interessante og efterspurgte i Danmark. Vi skulle besøge Paul & Dave Vets, Broechem.

Efter belgiske forhold er slaget lille, men ikke efter danske. Der flyves med 29 gamle enkemænd og 18 ét-års enkemænd. De ét års sendes på mellemdistancen, hvor de skal vise talentet for at komme videre til året efter. De gamle gøres klar til de lange flyvninger: Bordeaux, Brive og Narbonne. De har 8 par avlsduer. Der trækkes dog også unger af flyveduerne.

MVL - bussen 2013 001

De anvender det almindelige enkemandssystem, og hunnerne vises før afsendelse. Inden sæsonen får alle en pille, Metrodinazol. Ellers gives ikke medicin. De er af den mening, at duerne skal holde sig selv raske. Skulle det alligevel ske, at en sygdom holder sit indtog, så konsulteres dyrlægen.

MVL - bussen 2013 003

Via net i vinduerne og en stor åben voliere sørges der for masser af frisk luft til duerne.

MVL - bussen 2013 008

Far, Poul og sønnen Dave interviewes af Chr. Hansen.

Vi fik nogle få duer i hånden, og de fornægtede sig bestemt ikke i forhold til Van der Wegen typen. Lidt under middel i størrelse og for det meste mørktavlede. Velbyggede med fremragende knoglebygning og vinger. De var meget tro over for stammen, så når de fik nyt ind, så var det altid af denne afstamning. De har haft fremragende resultater på langflyvningerne og er meget velanskrevne for deres resultater, nok mest fordi de sjældent sender ret mange duer.

MVL - bussen 2013 006

Her fremvises en virkelig prototype. 4 årig han, som har fløjet godt og avlet bedste hun i 2013. En meget skøn han. Ingen ville imidlertid ofre de 400 euro, som hannen kunne købes for. Lidt uforstående. Der blev dog købt to små unger.

Efter hjemkomsten er jeg blevet klar over, at Bent Bøgh i Frederikshavn har importeret fra slaget for en del år tilbage.

HJ.