Ved at være klar.

Vinteravlerne må være godt tilfredse. Vejret har artet sig fint, så der må være kommet mange fine unger i ungeslagene hos de, der har været i gang. Jeg hører ikke med i år, men har brugt en del tid på at forberede til forårsavl.

I mine flyveslag er der henholdsvis 8 og 9 par, som skal flyve på total system. De blev sat sammen første gang i starten af december. Jeg måtte skifte en enkelt af de nye unge hanner, som ikke rigtig kunne fungere i systemet. Ellers gik det fint, og de blev adskilt igen, inden der gik æg i hunnerne. Siden hen har de været sammen 6 gange. Hunnerne løber hen ad fodergangen til hannerne, som er lukket inde i den ene halvdel af reden. Når hannerne er faldet lidt til ro og ligger og tuder i redeskålen, får de lov til at komme sammen. Nu er både hanner og hunner tillært systemet, så de ved, hvad der skal foregå, når vi går i gang med træninger og kapflyvninger. Jeg regner med at lade hunnerne blive inde ved hannerne for avl om en uges tid, alt efter hvordan vejret arter sig.

Den sidste finsortering har fundet sted. 6 hanunger er blevet aflivet, mens 10 har fået mit gamle enkehun flyveslag med 12 reder at lege i. Det er først nu, jeg har lært mine unger fra i sommer at kende. Mine vinterunger fra sidste år lærte jeg at kende, og de blev også trænet ud til 60 km. De har nu plads i flyveslagene, mens de 10 yngre aldrig nåede at blive trænet. Der ligger således et stykke arbejde forude. De får heller ikke faste hunner, da der kun er 5 til rådighed. De er alle 10 færdigfældede og fuldt ud på højde med de 8 vinterunger i flyveslagene.

For godt 14 dage siden fandt jeg en meget spændende han på M&C auktionen over duer fra ét af Hollands topslag: Andre Smits. Der var flere vidunderlige duer med, men særlig én faldt jeg for. I udviklingen af Van Den Bulck stammen er der anvendt blod fra de to tophanner “TOM” og “NESTPENNER” hos André Roodhooft i Belgien. Jeg har i forvejen en meget skøn han efter de linjer. Den købte jeg hjem fra England sidste år. Den nye er lidt yngre:

Faderen til ham er lavet på Tom linjen og moderen på kendte linjer fra Leo Heremans – “Beauty Leo”, samt grundlinjen hos Andre Smits – “Mr.T”. Andreas, som duen hedder, har fløjet helt fremragende på både den korte og lange mellemdistance med 10 placeringer i top 10 % mod i snit 1200 duer. Sådan en kan jeg godt bruge i avlen, og især når den matcher Van Den Bulck duerne.

Med ham “i stalden” kommer jeg op på 9 avlspar, lidt rigelig, men de er alle så talentfulde, at de må have en chance for at levere.

Nu nærmer vi os den 19. februar med repræsentantskabsmøde i Brædstrup. Jeg har brugt mange timer på at nærlæse dagsordenen med dens utallige forslag fra både HB og foreningerne. Tidligere har jeg bestridt posten i over 25 år som dirigent på det årlige møde. Ind imellem var der vanskelige dagsordener, men aldrig har jeg set én så svær, som den vi skal igennem i år. Alene at følge, hvordan dirigenterne tackler den, bliver spændende.

Jeg har tilbragt adskillige timer med at udrede alle ønskerne om dispensationer. Det er en særdeles krøllet sag, især når man ikke kender til bevæggrundene for dem. Hvis jeg på rimelig vis, som repræsentant skal sidde og afgive min stemme i disse sager, så vil jeg blive skidt tilpas. Jeg vil stærkt anbefale, at man pålægger HB at udføre denne opgave. Jeg har fuld tillid til, at de kan gøre det mere  objektivt end vi repræsentanter.

Det er lettere for mig at gennemskue forslagene om grænseændringer, især dem der vedrører mit eget konkurrenceområde. Der vil altid være sprængstof i ændringer på det plan, og det er der også denne gang, men hvis vi skal udvikle sporten og optimere vores organisering af konkurrencerne, så vil det komme til at gøre ondt på nogen.

Der er flere forslag til grænseændringer i det østlige Jylland, og forslaget om oprettelse af en ny sektion 35 virker nok som det mest realistiske, og måske også saglige. Det ser ud til at forslaget er dannet efter ønsket om at genoplive det gamle sektion 24, og det er de foreninger og medlemmer, der dengang udgjorde denne sektion. De medlemmer af 055, som foreslås med i 35 er nogle, som ligger i det område, som Brevdueforeningen “Lindved” i sin tid dækkede, og den forening var dengang med i 24. Det betyder også, at foreningerne i den nordlige ende : 164 Østdjurs og 117 Hornslet kan komme med i sektion 52. For mig virker det meget fair, og måske også nødvendigt for sportens videre eksistens i området. I det hele taget vil oprettelse af sektion 35 være en tiltrængt  saltvandsindsprøjtning til området i det østlige Jylland. Tilbage står så 055 “Vejle”. De må så hjem til sektion 32 igen. Det er tydeligt, at det bekommer dem ikke vel, og det forstår jeg, men kun via deres nok forringede muligheder for at æske de mange sektionsvindere. Vi vil derimod tage vel imod dem i vores sektion, og vi betragter dem ikke som uvenner, tvært imod. Heller ikke jeg, som for en del år tilbage måtte lide den tort at blive smidt ud af 055 og sektion 33, da de ikke længere kunne lide konkurrencen fra mine duer. Det gjorde ondt dengang, og i dag kan det se ud til, at man i 055 selv føler smerten.

Vi vil imidlertid modtage Jer som gamle venner, og vi vil samarbejde med Jer om at lave spændende konkurrencer til gavn for os alle, hvis det munder ud i en ny sektion 35, som jeg håber og vil stemme for.

Når jeg giver udtryk for at forstå 055, så må jeg erkende det stik modsatte i forhold til 073 “Skanderborg”. På mig virker det som om de maler dagsordenen til med dårligt gennemtænkte og måske en anelse egoistiske forslag både til grænseændringer og kapflyvningsplan. Jeg er helt sikker på, at I vil være meget begejstrede, hvis sektion 35 stemmes igennem, og det er helt i orden, når I kæmper for det, men så skal I lade være med at stille et forslag om ændring af sektion 33, som udelukkende går på at få 055 smidt ud af sektionen. Desuden indeholder forslaget også grænser for sektion 34, hvor de nordligste kan ligge adskillige km. nord for Randers. I så fald bliver det ganske umuligt at lave en fornuftig flyveplan for Region Syd. Gør os alle en tjeneste ved at trække det forslag.

I efteråret var vi i Regionerne indkaldt til at give vore meninger tilkende om både den gamle og en ny kapflyvningsplan. Ja, der var endda også møde med sektionerne, som kunne give input til HB. Man kunne nærmest selv bestemme stationerne til den korte mellemdistance. Efter disse initiativer er HB i mine øjne fremkommet med et ganske fornuftigt forslag til kapflyvningsplan. – Det afholder imidlertid ikke 073 fra at komme med ændringsforslag til en stor del af HBs plan for Region Syd. Det er ganske enkelt gammel  egoisme, som vælter op i 073. Prøv dog at være lidt mindre grådig.

Det ser ud til, at vi kan holde vort repræsentantskabsmøde, og det er langt mere vigtigt, end vi måske går og regner med. Lad os komme i gang med at udvikle os, der er ingen tid at spilde. På et eller andet tidspunkt kommer vi alle til at give køb på privilegier, men det er nødvendigt for, at også de yngre medlemmer i sporten kan føle det sjovt og hyggeligt at lege med brevduer i fremtiden.

HJ.